Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 13 april 2023

Pensioen verdient bij ondernemen vaak meer aandacht dan het krijgt!

Een ondernemer wil zich bezig kunnen houden met ondernemen. Dat is heel begrijpelijk. Echter, op verschillende momenten moet een ondernemer ook aandacht geven aan pensioen. Dat is het geval, als de eerste werknemer in dienst treedt, maar ook bij het veranderen van de activiteiten van de onderneming of bij een eventuele overname.

Waarom verdient pensioen aandacht?

Dit heeft met name te maken met het feit dat Nederland een aanzienlijk stelsel van verplicht gestelde pensioenfondsen kent. Dit betekent dat zo’n 80% van de werknemers en dus ook werkgevers onder een dergelijk pensioenfonds valt. Zowel de werkgever als de werknemer hebben in een dergelijke situatie geen keuze; aansluiten is de enige optie.

Om die reden moet als de eerste werknemer in dienst treedt, onderzocht worden of sprake is van zo’n verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. Wordt dit over het hoofd gezien, dan kan een latere aansluiting met terugwerkende kracht tot grote financiële gevolgen leiden. Temeer nu de meeste pensioenfondsen zelf een actief opsporingsbeleid hanteren.

Die onderzoeksplicht geldt ook in een situatie van het veranderen/verschuiven van de aard van de activiteiten. Ook dan kan een verplicht gesteld pensioenfonds in beeld komen.

Tot slot is het van belang om in een situatie van een overname ook de pensioensituatie van beide ondernemingen goed in beeld te hebben. Alleen in die situatie kan bepaald worden of en zo ja wat pensioen technisch de beste keuzes zijn in het kader van de overname.

Dynamische werkingssferen pensioenfondsen

Dit wordt versterkt door het feit dat de werkingssferen van die verplicht gestelde pensioenfondsen dynamisch zijn in de zin dat ze uitgebreid of beperkt kunnen worden of door de tand des tijds een andere uitleg kunnen krijgen. Twee recente uitspraken laten dit zien.

Zo is het advies van de AG aan de Hoge Raad dat het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 21 december 2021 dat Deliveroo gehouden is aan te sluiten bij Bpf Vervoer, in stand moet blijven. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de kernactiviteit van Deliveroo het bezorgen van maaltijden is en dat dat moet worden gekwalificeerd als ‘het tegen betaling vervoeren van goederen over de weg’, welke omschrijving is opgenomen in de verplichtstelling van Bpf Vervoer. De AG is van mening dat het Gerechtshof de juiste methode bij dit oordeel heeft toegepast en ook deze methode van uitleg op de juiste inhoudelijke wijze heeft toegepast. Als dit oordeel ook bij de Hoge Raad in stand blijft, betekent dit dus een ‘uitbreiding’ c.q. nieuwe uitleg van de verplichtstelling.

Een andere uitspraak gaat over de werkingssfeer van pensioenfonds MITT. Dat pensioenfonds kent kort gezegd geen hoofdzakelijkheidscriterium. Dat betekent/betekende dat ongeacht het omzetpercentage bijv. het (laten) borduren van textiel al tot een aansluitverplichting bij MITT leidde. De Rechtbank heeft nu echter overwogen dat ondanks het ontbreken van een hoofdzakelijkheidscriterium, sprake kan zijn van een zekere ondergrens voor een aansluitingsverplichting. Waar die ondergrens getrokken moet worden, hangt af van onder meer het aandeel van de betreffende activiteiten ten opzichte van het geheel en/of de betreffende activiteiten tot de hoofdactiviteiten van de betreffende onderneming behoren of niet. In de betreffende situatie was sprake van een groothandel in sportprijzen (valt niet onder MITT), waarbij voor minder dan 5% het bedrukken van kleding (valt wel onder MITT) tot de omzet behoort. Dat is zo beperkt, gezien de hoofdactiviteit, dat volgens de Rechtbank de onderneming dus niet onder de werkingssfeer valt. Deze uitspraak kan dus gevolgen hebben voor ondernemingen met een beperkte “MITT-omzet” dus betekenen dat ze niet langer onder MITT vallen.

Kortom

Als ondernemer is het van belang om steeds de relevantie van het pensioendossier in het vizier te houden. Verandert er iets binnen de onderneming of binnen de branche, dan is een pensioenscan van groot belang. Gommer & Partners Pensioen Advocaten adviseert u hier graag over!

 

Dit artikel is geschreven door mr Linda Ever MPLA.

 

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*