Pensioenadvocatuur!

Voorkomen is beter dan genezen.
De belangen – zowel materieel als immaterieel – in pensioenland zijn enorm.
De nationale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en bovendien kent de Europese regelgeving een toenemende dominantie.
De discrepantie tussen de uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden wordt steeds groter.
De spanning met betrekking tot de verantwoordelijkheid tussen uitvoerders, werkgevers en werknemers neemt – zeker door de samenstelling van beleggingsportefeuilles – verontrustende vormen aan.

Lees meer

Werkzaamheden van niet in dienst zijnde derden tellen niet mee voor loonsom in zin van art. 96, lid 2, Wfsv

X verricht hoveniers- en bouwwerkzaamheden. De hovenierswerkzaamheden worden hoofdzakelijk door eigen werknemers verricht. De bouwwerkzaamheden vooral door de dga van X, via onderaanneming en door arbeidskrachten van derden. De vraag is of X voor de heffing van premies werknemersverzekeringen [...]

Lees verder Meer nieuws

Wegens ontbreken dienstbetrekking geen verzekeringsplicht voor slagersadviseur

X exploiteerde een franchiseorganisatie in het slagerijbedrijf. Bij haar waren ruim twintig franchisenemers aangesloten. A was sinds 1 december 2009 franchisenemer van X. Hij exploiteerde een slagerij in de vorm van een vof. A verrichtte werkzaamheden voor X. Die werkzaamheden bestonden erin [...]

Lees verder Meer nieuws

Grondslag intrekking bijstand; vaststelling gezamenlijk hoofdverblijf ontbreekt

X  ontving vanaf 14 oktober 2002 bijstand voor een alleenstaande. De gemaakte kosten van bijstand zijn van X teruggevorderd. Hieraan heeft het College van B&W ten grondslag gelegd dat X een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd met Y. De vraag is of X en Y in de periode van 1 januari 2007 [...]

Lees verder Meer nieuws

Mini jobs in Duitsland en Nederlands sociaal zekerheidsstelsel

Op een Nederlandse inwoner die in Duitsland werkt, is het Duitse sociale zekerheidsstelsel van toepassing. Maar als de Duitse dienstbetrekking een ‘mini-job’ is, dan voorziet dat Duitse stelsel alleen in een verzekering voor arbeidsongevallen. Geldt dan toch dat deze werknemer in [...]

Lees verder Meer nieuws

Deactivering en uitstel quotumheffing bij genoeg banen arbeidsbeperkten

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor personen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt mede dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief