Tarieven

Helder en duidelijk communiceren staat hoog in ons vaandel. Daarom zijn wij ook helder en duidelijk over onze tarieven.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten factureert op verschillende wijzen, afhankelijk van de met u gemaakte afspraken. Zo is het mogelijk dat met u wordt afgesproken dat werkzaamheden verricht worden op basis van voorschotfacturering, dan wel op basis van uren x tarief. In beide gevallen wordt maandelijks op basis van nacalculatie met u afgerekend.

Na accordering door uw behandelend advocaat ontvangt u vooraf (voorschotbasis) dan wel maandelijks achteraf de factuur. Bij vragen kunt u altijd bij uw advocaat terecht. De facturen zijn voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. 

Het uurtarief van onze advocaten bedraagt € 375,– exclusief BTW. Wij hanteren een percentage van 6% kantoorkosten.

Wij maken echter liever met u een op uw specifieke situatie toegesneden tariefafspraak. Daarbij spelen niet alleen het belang van uw zaak en de mate van spoedeisendheid een rol, maar kan ook de mate van succes van onze dienstverlening worden verdisconteerd in ons uiteindelijke honorarium. Het in gezamenlijk overleg bepalen van een succesfee behoort dus tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een basishonorarium van
€ 250,– per uur, wat afhankelijk van behaald succes kan oplopen tot maximaal € 400,– per uur. De succesvoorwaarden spreken wij dan vooraf met u af. Graag overleggen wij hierover met u.

Vaste relaties van ons kantoor (en dat bent u al vanaf een 2e zaak) genieten sowieso een extra reductie op ons uurtarief van 10%.

Meer informatie over de wijze van factureren vindt u in onze Algemene Voorwaarden.