Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 10 maart 2021

Kosten opgenomen in de afspraken tussen verzekeraar en werkgever, die heeft een werknemer maar te accepteren!

Overeenkomst werkgever en verzekeraar

Een werknemer was op grond van zijn dienstverband verplicht deel te nemen aan een pensioenregeling bij Zwitserleven. In de uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de werkgever en Zwitserleven waren de kosten opgenomen, die Zwitserleven hiervoor in rekening brengt. Door middel van inhoudingen op premie worden deze kosten betaald. De werknemer stelt zich op het standpunt dat deze inhoudingen niet met hem zijn overeengekomen en vordert zijn inleg plus fictief rendement terug. De rechtbank heeft de vordering op grond van verjaring afgewezen, maar het Gerechtshof gaat er inhoudelijk op in.

Het Gerechtshof oordeelt dat de werknemer door aanmelding voor de pensioenverzekering het beding in de uitvoeringsovereenkomst dat Zwitserleven verplicht om een individuele pensioenverzekering af te sluiten voor de werknemer, heeft aanvaard. Daarmee is de uitvoeringsovereenkomst ook op hem van toepassing geworden. Dat geldt dus ook voor de daarin opgenomen kosten c.q. inhoudingen.

De volgende vraag was of de werknemer op voorhand op deze kosten gewezen had moeten worden. Opvallend is dat de werknemer alleen klaagt over het feit dát de kosten zijn ingehouden en niet om de omvang. Het Gerechtshof is van mening dat de werknemer niet in een andere positie was gekomen, als hij wel geïnformeerd zou zijn. De pensioenregeling is immers verplicht en de werknemer kon geen invloed uitoefenen op de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst, die door middel van de verplichte pensioenregeling wél op hem van toepassing is geworden.

Uitspraak

Nu premievrijstelling géén verplicht onderdeel van de regeling was, gaat het Gerechtshof hierop ook nog in. Ook dit betreft echter een verzekering en het is een feit van algemene bekendheid c.q. ervaringsfeit dat verzekeren geld kost. Nu de werknemer, zoals gezegd alleen klaagt over het feit dat er kosten worden ingehouden, slaagt zijn vordering dus niet. Het feit van algemene bekendheid geldt tot slot ook voor de verplichte onderdelen van de verzekering.

Deze uitspraak laat maar weer eens zien dat steeds vaker wordt geprobeerd om de zorgplicht van bij pensioen betrokken partijen op te rekken. In dit geval slaagt de poging niet. Maar zorgplicht bij pensioen wordt wel steeds belangrijker. Datzelfde is en blijft gelden voor communicatie over pensioen. Dat had in deze kwestie immers veel onduidelijkheid kunnen voorkomen.

In het document Pensioen & Zorgplicht leest u hierover meer. Ik stuur u de documentatie toe na ontvangst van onderstaand antwoordformulier en mocht u daarna nog vragen hebben, dan sta ik u uiteraard graag te woord. 

Linda Evers

[1] Gerechtshof Amsterdam, 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:510

 

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*