Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 18 maart 2021

Verkiezingen: de toekomst van het pensioen

Het is weer verkiezingstijd! In de verkiezingsretoriek schermen politieke partijen met programma’s voor het pensioenstelsel. Maar ditmaal is het pensioen bijzonderder: de Wet Toekomst Pensioenen is in de maak!

Keuzevrijheid

Een speerpunt van de Wet Toekomst Pensioenen is de keuzevrijheid. Zoals wij in vorige bijdragen veelvuldig aanhaalden, bestaat keuzevrijheid vooral in de mogelijkheid om de pensioendatum te flexibiliseren (naar voren of naar achteren schuiven) en in de mogelijkheid om in deeltijd langer door te werken. 

Een ‘flexibele pensioendatum’- recht op langer doorwerken

Opvallend is dat de VVD het standpunt bepleit, dat langer doorwerken ná de pensioendatum een recht moet zijn. Dat uitgangspunt past bij de huidige tijdsgeest. Volledig pensioneren is immers een abrupte knip, zowel in privé als financieel. Een recht op langer doorwerken zal tot gevolg hebben dat het ‘pensioenontslag’ tot het verleden gaat behoren. Werknemers zullen niet zonder meer ontslagen kunnen worden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De concept-wettekst van de Wet Toekomst Pensioenen bepaalt dat het ouderdomspensioen uiterlijk vijf jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in moet gaan. Dat betekent tegen 2024, dat een werknemer het recht zou moeten hebben, om te bepalen dat hij tot zijn 72ste blijft werken.

Wat betreft de AOW-datum, blijken tien partijen het erover eens dat de AOW-datum uitgesteld zou moeten kunnen worden. Dat zou inhouden dat de werknemer die wenst om door te werken tot bijvoorbeeld zijn 69ste, hiertoe in staat moet worden gesteld. De incentive hierbij is ook interessant voor zij die werken leuk vinden: uitstel van de AOW-ingangsdatum leidt tot een hogere AOW-uitkering.

Omgekeerd wordt de vroegst mogelijke pensioneringsdatum wel wettelijk vastgesteld in de Wet Toekomst Pensioenen. Zo volgt uit de concept-wettekst dat maximaal tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd is toegestaan.

Deeltijd-pensioneren en in deeltijd langer doorwerken de nieuwe standaard. Gommer. Slagmaat. 
Vroegtijdig pensioneren hoe dan ook mogelijk

Enkel 50Plus ziet daarbij ruimte om de AOW-leeftijd flexibel te vervroegen tot drie jaar voor de AOW-datum. Dat betekent dat een werknemer ‘volledig’ kan pensioneren in de eerste en tweede pijler. In principe een verdedigbaar standpunt, maar dat zal wel tot een verlaging van de AOW-uitkering moeten leiden. Andere partijen voelen meer voor een flexibilisering van het werkgeverspensioen, waarmee een overbrugging naar de AOW-datum kan worden gemaakt.  

Deeltijd-pensioneren en in deeltijd langer doorwerken de nieuwe standaard

Linksom of rechtsom kan worden geconcludeerd dat in de politieke partijen gezamenlijk genoeg draagvlak is om de pensioendatum te flexibiliseren. In deeltijd doorwerken zal de nieuwe standaard worden, en een wettelijk recht op doorwerken na pensioendatum verdient dan ook om in de definitieve wettekst van de Wet Toekomst Pensioenen meegenomen te worden.  

Het nieuwe uitgangspunt zal dan zijn dat werkgever en werknemer met elkaar om de tafel moeten, om het doorwerken na pensioendatum vorm te geven, en daarbij af te stemmen ‘hoe’ de werknemer (in deeltijd) pensioneert. Aan u de keus! 

mr J.T. Gommer MPLA CCFP & mr M.K.A. van Slagmaat

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

Deeltijd-pensioneren en in deeltijd langer doorwerken de nieuwe standaard. Gommer. Slagmaat. 

Deeltijd-pensioneren en in deeltijd langer doorwerken de nieuwe standaard. Gommer. Slagmaat.  

Ook dus. En. Ook. Over. Ook. En. Echter. Dus. Ook. En. Ook. Over. 

Deeltijd-pensioneren en in deeltijd langer doorwerken de nieuwe standaard. Gommer. Slagmaat. 

Deeltijd-pensioneren en in deeltijd langer doorwerken de nieuwe standaard. Gommer. Slagmaat. 

Deeltijd-pensioneren en in deeltijd langer doorwerken de nieuwe standaard. Gommer. Slagmaat. 

Deeltijd-pensioneren en in deeltijd langer doorwerken de nieuwe standaard. Gommer. Slagmaat. 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*