Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 23 maart 2022

Integrale Financiële Datasharing

In modernere ondernemingen wordt de verhouding tussen werkgever en werknemer steeds informeler. Het gaat dan allang niet meer om het instrueren van werknemers en arbeidsverrichting in een gezagsverhouding. Door het thuiswerken, gestructureerd gezamenlijk op locatie werken en het invullen van werkmomenten naar eigen voorkeur, is de grens tussen werk- en privéleven geen Chinese Wall, maar lopen deze vloeiend in elkaar over.

Een levenlang leren

Welnu het volgende. Op Europees beleidsniveau werkt men aan een strategie dat in 2010 is gelanceerd met een bestendige en duurzame arbeidsgroei als doel (Lifelong Learning). Een van de overwegingen om deze strategie te implementeren, ziet op het handhaven van de huidige levensstandaard binnen de Eurozone. Ook binnen Nederland heerst de overtuiging dat de werkzame beroepsbevolking zich moet blijven ontwikkelen en bijscholen om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (en eventueel daarna) inzetbaar te blijven. Het breed uitgedragen devies is dus om in jezelf – als werkzaam persoon – te blijven investeren, met het oog op het weerbaarheid tegen economische en maatschappelijke veranderingen.

Zou het vanuit die gedachte niet interessant zijn dat, op bedrijfsniveau, financiële kennis wordt gedeeld over hoe kapitaal – opgebouwd en/of aangevuld door middel van loonsommen – geïnvesteerd kan worden om tot financial independence te komen? De vervaging van grenzen tussen werk en privé suggereert niet dat privacy en autonomie worden ingeleverd, maar legt juist bloot dat beide domeinen in elkaars verlengde liggen.

Dergelijk idee gaat verder dan het aanslijpen van de vaardigheden om vermogen te kunnen verwerven; het gaat om het idee wat je vervolgens met die verworvenheden kan doen. Op veel vlakken zal die insteek een aanzienlijke cultuuromslag vergen, maar de basis zou bij de HR-afdeling kunnen liggen en daarnaast bij alle werkzame personen onderling.

Wat kun je als werkgever bijdragen?

Een goede HR is op de hoogte van alle arbeidsrechtelijke ontwikkelingen en dat versterkt met inzichten van de CFO, accountant of anderszins, kan welvaart binnen de onderneming brengen. Want is het niet zo dat in bepaalde gevallen werkgevers voorzien in collectiviteitskortingen? En voorzien werkgevers wat betreft de secundaire arbeidsvoorwaarden ook niet in spaarmogelijkheden voor werknemers? Ook dat zijn investeringen binnen de privésfeer van de werknemer.

Dit artikel is geschreven door mr. M.K.A. van Slagmaat voor onze business partner HR-Kiosk

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*