Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 20 oktober 2022

Goed werkgeverschap en beoogde deelname RVU

In een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland heeft de kantonrechter zich onlangs uitgelaten over de rol van een werkgever in het kader van een beoogde deelname aan een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Aan de hand van de feiten en omstandigheden werd een onzorgvuldige benadering van de werkgever vastgesteld. Dit in het kader van goed werkgeverschap en beoogde deelname RVU.  

Feiten en omstandigheden

De werknemer in kwestie heeft zich in 2019 volledig ziekgemeld. Wegens aanhoudende klachten, verzocht hij eind 2020 informatie over de mogelijkheid eerder met pensioen te gaan. Volgens werkgever was het echter nog onduidelijk of er een RVU zou komen, waarmee dit gerealiseerd zou kunnen worden. Werknemer werd vervolgens verwezen naar een pensioencoach.  

Deelname aan een RVU, maakt het mogelijk voor oudere werknemers om kort voor hun pensioendatum uit dienst te treden. De regeling voorziet, onder voorwaarden, in een of meer uitkeringen ter overbrugging van de periode tot de pensioendatum.

In januari 2021 heeft werknemer vanwege zijn aanhoudende klachten aangegeven met ingang van 1 augustus 2021 vervroegd met pensioen te willen gaan, door middel van het vervroegen van zijn pensioendatum.

In april 2021 werd werknemer vervolgens een verklaring keuze pensioendatum toegestuurd, naar aanleiding waarvan hij heeft aangegeven nog niks te hebben gehoord van een mogelijke RVU. Door werkgever werd werknemer voor financieel advies weer verwezen naar een pensioencoach, waarbij werd aangegeven dat er van een RVU nog geen sprake was. In de tussentijd waren er wel cao-gesprekken gaande, waarbij werd gesproken over de invoering van een dergelijke regeling, maar was nog geen akkoord bereikt.  

In mei 2021 werden medewerkers van werkgever geïnformeerd over de mogelijkheid van een RVU per januari 2022. Naar aanleiding hiervan heeft de werknemer zijn werkgever verzocht aan te geven wat dit voor hem betekende en of het mogelijk was zijn pensioendatum tot dat moment uit te stellen. Volgens de werkgever kon hij echter geen gebruik maken van de RVU, gelet op zijn ziekmelding en reeds vastgestelde pensioendatum.

Overweging kantonrechter

Werknemer vorderde een verklaring voor recht, dat de RVU tevens op hem van toepassing was. Subsidiair werd een aansprakelijkheid van werkgever betoogd, wegens een schending van de zorgplicht. Op grond van de voorwaarden voor deelname aan de RVU, oordeelde de kantonrechter dat werknemer daar niet voor in aanmerking kwam.  

Volgens de kantonrechter is uit de cao-onderhandeling reeds in februari 2021 informatie naar buiten gekomen over een aanstaande RVU. Gelet op de ondertekening van de verklaring keuze pensioendatum zonder voorbehoud RVU, heeft werknemer strikt genomen deze mogelijke aanspraken prijsgegeven, aldus de kantonrechter. Daarbij dient echter ook de rol van de werkgever te worden meegenomen.

Werkgever wist immers dat werknemer in aanmerking wilde komen voor een RVU, en had daar ook rekening mee moeten houden. De kantonrechter achtte het hoogst onwaarschijnlijk dat werkgever geen weet had van de informatie uit de onderhandelingen. Het was aan werkgever om op zorgvuldige wijze na te gaan of het voor werknemer raadzaam was aan te sturen op vroegpensioen, of daar nog mee te wachten en te bezien of er andere mogelijkheden waren.

Werkgever heeft zich volgens de kantonrechter dan ook te gemakkelijk, en niet zorgvuldig als goed werkgever opgesteld. Zeker ook gelet op het langdurige dienstverband van werknemer van ruim 47 jaar. De feiten en omstandigheden wegen volgens de kantonrechter zwaarder dan het feit dat werknemer bij het ondertekenen van zijn verklaring geen garantie had dat deelname aan de RVU voor hem mogelijk was. De subsidiaire vordering van werknemer werd vervolgens toegekend.

Conclusie

Deze uitspraak is illustratief voor de zorgplicht van een werkgever bij vervroegde pensionering en de pensioencommunicatie daaromtrent. Een werkgever kan niet  volstaan met een enkele verwijzing naar een pensioencoach, maar dient (actief) met zijn werknemer de mogelijkheden te verkennen én te informeren over de nieuwe mogelijkheden, zeker wanneer een werknemer daar al navraag over heeft gedaan.

Hierover kan Gommer & Partners Pensioen Advocaten u uiteraard adviseren. Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord. 

mr Suus van Ingen

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*