Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 11 oktober 2022

Wet toekomst pensioenen in behandeling

Eind maart 2022 werd de Wet toekomst pensioenen ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels is er een aantal maanden verstreken én nadert ook de beoogde datum van inwerkingtreding, vooralsnog gesteld op 1 januari 2023.

De vraag is dan ook, waar staan we nu?

Na het zomerreces, vond op maandag 12 september het eerste Wetgevingsoverleg plaats in verband met de herziening van het pensioenstelsel. Enkele dagen daaraan voorafgaand werd door een aantal Kamerleden nog het verzoek gedaan het overleg uit te stellen in verband met het uitblijven van het rapport van de Commissie Parameters.

Begin dit jaar werd een Commissie Parameters benoemd door de Minister van pensioen, Carola Schouten. De Commissie werd verzocht advies uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. Het is gebruikelijk dat een Commissie Parameters iedere vijf jaar advies uitbrengt over de te hanteren parameters. Het laatste advies werd in 2019 opgesteld, maar in verband met de herziening van het pensioenstelsel werd begin dit jaar alvast om actueel advies gevraagd.

In (de overgang naar) het nieuwe pensioenstelsel, krijgen (wettelijke) parameters een uitgebreidere rol. De economische scenario’s zullen ook van belang worden voor de beoordeling van pensioenregelingen. Omdat de technische werkzaamheden van de Commissie meer tijd vergen dan verwacht, wordt het rapport pas eind november verwacht.

Vragen vanuit de Kamer

Vanuit de Kamer volgde de vraag of het wetsvoorstel zonder het rapport van de Commissie wel kon worden behandeld én of daarover kan worden gestemd. Volgens de Minister heeft het ontbreken van de wettelijke parameters géén gevolgen voor het voorgestelde kader van de wet en is het juist van belang om te weten hoe de Kamer het wetsvoorstel beoordeelt. Aan de hand daarvan kan de pensioensector immers aan de slag met de implementatie daarvan. Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de nieuwe scenarioset in de pensioenwet, waarop zeer veel besluiten gebaseerd zijn, maar die nog steeds niet gepubliceerd is. (Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de nieuwe scenarioset in de pensioenwet, waarop zeer veel besluiten gebaseerd zijn, maar die nog steeds niet gepubliceerd is | Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Inmiddels zijn nog lang niet alle vragen over het wetsvoorstel beantwoord én dient de wet nog plenair te worden behandeld. Op maandag 10 oktober zal de Minister verder gaan met het beantwoorden van de vragen. Hierdoor lijkt de beoogde datum van 1 januari 2023 geen realistisch doel. Indien en voor zover het wetsvoorstel op korte termijn een stemronde in de Tweede Kamer overleeft, dient immers ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog te beoordelen. 

Conclusie

De kans dat de Wet toekomst pensioenen op 1 januari 2023 door beide Kamers is beoordeeld en daarover is gestemd, lijkt met de dag kleiner te worden. Gelet op het geplande overleg van maandag 10 oktober aanstaande, is de verwachting wel dat er op korte termijn meer duidelijkheid zal komen. Mogelijk kan het rapport van de Commissie Parameters dan alsnog worden behandeld in de Kamer, voordat gestemd wordt over het wetsvoorstel. To be continued!

Wij schrijven regelmatig over actuele ontwikkelingen en de Wet toekomst pensioenen, zie hiervoor Nieuws op onze website. 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*