Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 16 april 2020

Waarde vakantiedagen bij einde arbeidsovereenkomst

Wat is de waarde van niet-opgenomen vakantiedagen bij het einde van uw arbeidsovereenkomst?

Als uw arbeidsovereenkomst eindigt, dan moet een en ander financieel worden afgewikkeld. Zo maakt u wellicht aanspraak op een transitievergoeding en moeten nog openstaande vakantiedagen worden uitbetaald.

Vooral laatstgenoemd aspect – het uitbetalen van vakantiedagen – lijkt eenvoudig, zou u denken. Maar niets is minder waar.

Een vakantiedag vertegenwoordigt namelijk een financiële waarde, gebaseerd op het bruto dagloon. En het bepalen van die waarde, dat kan op meerdere manieren worden uitgelegd, zo ondervond ook Gerechtshof Amsterdam onlangs (31 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1024). In casu vond de ex-werknemer namelijk dat de werkgeversbijdrage aan het pensioen wél meegerekend zou moeten worden, terwijl de werkgever het daar absoluut niet mee eens was.

De hamvraag is in feite of de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie is te scharen onder het loonbegrip. Als dit wél het geval is, dan stijgt de waarde van een uit te betalen vakantiedag immers. Zo niet, dan daalt de waarde.

Het Gerechtshof Amsterdam geeft duidelijkheid.

De werkgeversbijdrage van de pensioenpremie behoort helemaal niet tot het loonbegrip. Waarom niet? Deze premie is de werkgever namelijk niet verschuldigd aan de werknemer, maar juist aan een derde: de pensioenuitvoerder. Geen loon dus.

Opvallend is vervolgens dat het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) hier wellicht anders over denkt; daar zijn in ieder geval indicaties voor.

De achtergrond van deze aanname stoelt op de overweging van het HvJ EU dat de werknemer het recht op vakantie alleen – rechtvaardig – zal kunnen uitoefenen als hij tijdens zijn vakantie in een situatie verkeert die, qua totale beloning, te vergelijken is met de situatie waarin hij zou werken. Een lagere beloning zal de werknemer er doorgaans, gezien het financieel nadeel, toe zetten géén (of minder) gebruik te maken van zijn recht op vakantie, aldus het HvJ EU (Williams/British Airways («JAR» 2011/279)).

Een expliciet oordeel van het HVJ EU omtrent de vraag of het werkgeversdeel van de pensioenpremie nu wel of niet onder het loonbegrip valt, is er echter (nog) niet.

Conclusie
De slotsom is dus dat, als uw arbeidsovereenkomst eindigt, en er nog sprake is van openstaande vakantiedagen die uitbetaald dienen te worden, het werkgeversdeel van de pensioenpremie – tot nu toe in ieder geval – niet meetelt voor de bepaling van de hoogte van de waarde van een vakantiedag.

Maar zal dit nationale uitgangspunt, gezien de Europese rechtspraak, in de toekomst houdbaar blijven?

mr. Matthijs Reek

Heeft u vragen over dit artikel, laat het ons weten via onderstaand antwoordformulier.

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*