Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 03 mei 2021

Pensioentoezegging door de werkgever? Vertrouw op je pensioenovereenkomst, niet op je overzichten!

Een recente uitspraak van Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2021:594) laat maar weer eens zien dat de pensioentoezegging bepalend is en niet hetgeen op pensioenoverzichten wordt gecommuniceerd. Wat was er aan de hand? Werkgever heeft aan de werknemer een pensioentoezegging gedaan. Het is een eindloonregeling en in het reglement is opgenomen dat het opbouwpercentage 1,75% is. Over de dienstjaren is opgenomen dat dit het aantal jaren en volle maanden, gelegen tussen de datum indiensttreding en de pensioendatum is, met een maximum van 40 jaren.

Uit de overzichten die de werknemer van de pensioenuitvoerder ontving, blijkt dat gerekend is met een (gemiddeld) hoger opbouwpercentage, namelijk 2%. In deze overzichten is steeds opgenomen dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden. En dat het pensioenreglement bepalend is voor de hoogte van de pensioenaanspraken.

Opbouwpercentage

De werknemer stelt zich op het standpunt dat hij als niet pensioendeskundige werknemer door het handelen van de werkgever het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gekregen dat sprake was van een opbouwpercentage van 2%. Het Gerechtshof volgt de werknemer hierin niet. In de overzichten is steeds een voorbehoud opgenomen en verwezen naar het pensioenreglement. In het reglement wordt duidelijk gesproken over een opbouwpercentage van 1,75%. Daarbij heeft de werknemer verklaard dat het vertrouwen pas achteraf, naar aanleiding van een brief van de uitvoerder over zijn aanspraken, is ontstaan. Er is dus geen sprake van een in de loop der jaren ontstaan vertrouwen.

Dienstjaren

Wat betreft de dienstjaren krijgt de werknemer wel gelijk. Hij stelt zich op het standpunt dat zijn pensioenopbouw is gestart vanaf aanvang dienstverband. De werkgever stelt vanaf het moment dat de werknemer de 25-jarige leeftijd heeft bereikt. Het Gerechtshof oordeelt aan de hand van de cao-norm. Weer wordt gekeken naar de tekst van het reglement. Hierin is opgenomen dat de opbouw start na een wachttijd van een jaar, maar dat is iets anders dan de omvang van de opgebouwde rechten. Die worden berekend aan de hand van de pensioengrondslag over de dienstjaren, waarbij dienstjaren zijn gedefinieerd vanaf aanvang dienstverband.

Conclusie

Deze kwestie laat maar weer eens zien dat het pensioenreglement bepalend is voor de hoogte van de aanspraken. Pas als veelvuldig anders is gecommuniceerd (en ook is bevestigd) kan dit anders liggen. Wees hierop alert!

Linda Evers

Heeft u twijfels over uw pensioenaanspraken, wij kijken graag met u mee. 

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*