Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 29 april 2022

Pensioen Due Diligence

Onlangs hebben wij een pensioen due diligence gedaan voor een bedrijf dat een complementair bedrijf overnam. De betrokken fusie & overname advocaat, benaderde ons om de pensioen due diligence te doen. 

Het over te nemen bedrijf was in een andere branche actief . Hierdoor was men niet gerust op de gevolgen voor het pensioendeel. Verstandig.

 

Uitgangspunten

Het bleek namelijk dat als gevolg van de beoogde activa-passiva transactie, ook de overnemende werkgever mee zou moeten doen met het verplichte bedrijfstakpensioenfonds. De overnemende partij had een eigen verzekerde pensioenregeling. De overdragende partij was verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. In die verplichtstelling stond als de omzet inzake onder de verplichtstelling vallende werkzaamheden minder dan de helft was, maar er geen ander bedrijfstakpensioenfonds gold, toch het hele bedrijf aangesloten moest worden. Uiteindelijk is gekozen om eerst de activa-passiva ‘uit te laten zakken’ in een nieuwe BV. Vervolgens worden de aandelen van die BV dan overgenomen. 

Ook bleek dat de pensioenregelingen nogal verschilden qua toezegging sec – middelloon versus premieovereenkomst -, hoogte eigen bijdrage en de dekking voor het aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioen en de bijbehorende premievrijstelling.

Omdat de overnemende partij in het verleden ook een paar overnames had gedaan, werden die ook bekeken. Daar bleken 3 werknemers überhaupt niet mee te doen met de bestaande pensioenregeling – waarvan er één geen afstandsverklaring had getekend – en de andere twee personen – voormalig directeuren – hadden een afwijkende regeling, die ook nog eens premievrij was. 

De bedoeling was om alles te harmoniseren, waarbij de verplichte pensioenregeling van de overgenomen partij leading moest zijn – immers die is toch verplicht.

 

Resultaat

De financiële gevolgen van dit alles, werd zodoende manifest en kon mooi meegenomen worden bij de pricing en de prognoses. Hierdoor is eventuele (externe) financiering ook nog eens makkelijker, juist omdat een koper laat zien een goede ondernemer te zijn. Financiers houden daarvan!

Zeker met het oog op de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is een pensioen due diligence nog belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in de flatrate-premie. Of denk aan de hoogte en duur van de compensatie-overeenkomst, die immers ook nog eens geldt voor nieuwe werknemers die na overgang naar de WTP in dienst komen.

Kortom, een mooi voorbeeld van een coproductie tussen twee advocatenkantoren met beide hun eigen specialisme.

 

Dit artikel is geschreven door mr Linda Evers MPLA voor onze business partner Balieplus

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*