Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 19 oktober 2021

Pas op! Anonieme tip leidt tot korting op pensioen

Bent u woonachtig in Nederland en heeft u geen recht op een (volledige) AOW-pensioenuitkering? Dan kunt u in aanmerking komen voor een zogenoemde AIO-aanvulling, oftewel de ‘Aanvullende inkomensvoorziening ouderen’. Deze uitkering kan uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum, het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Volgens de Toeslagenwet betreft dit in 2021 een bedrag van € 1.239,10 voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder.

Een prima voorziening voor mensen die onder het sociaal minimum zitten.

Maar pas op. Eerlijkheid over uw financiële situatie is natuurlijk wel geboden. Een anonieme tip waaruit een onjuiste weergave van uw situatie blijkt, kan zomaar resulteren in een boete en een terugvordering, zo bleek onlangs uit een procedure bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

De anonieme tip wees op een niet gemeld, maar wel ontvangen buitenlands pensioen. De SVB startte vervolgens een onderzoek (het vroeg pensioengegevens op bij de sociale dienst van het land in kwestie, Turkije). En wat bleek, de betrokkenen ontvingen inderdaad vanaf 2016 een pensioen uit dat land. De SVB vordert vervolgens een bedrag terug van maar liefst zo’n € 14.000,–. En daarbovenop komt nog eens een boete van meer dan € 5.000,–.

Onderzoek SVB niet rechtmatig?

De betrokkenen laten het er echter niet bij zitten en werpen allereerst op dat het onderzoek dat de SVB heeft gedaan onrechtmatig is. Er zou in strijd gehandeld zijn met de Turkse privacywetgeving. Bovendien zouden de Turkse autoriteiten geen toestemming hebben gegeven voor het onderzoek. Helaas, daar gaat de CRvB niet in mee. Alles is keurig volgens de geldende wet- en regelgeving gebeurd, zo wordt geoordeeld.

Maar daar blijft het niet bij. De betrokkenen menen ook dat er sprake is van een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oftewel het recht op eerbiediging van het privéleven. Ook dit verweer wordt echter van tafel geveegd door de CRvB. Met het opvragen van de Turkse pensioengegevens wordt immers maar een beperkte en, gelet op het belang van de SVB bij een deugdelijk onderzoek, aanvaardbare inbreuk op het recht op respect voor het privéleven van de betrokkenen gemaakt.

De terugvordering en de boeteoplegging zijn dus terecht, besluit de CRvB.

Conclusie

Ontvangt u een aanvulling op uw AOW-pensioen, of wenst u daarvoor in aanmerking te komen, wees dan altijd volledig open over uw financiële situatie. De reden voor een terugvordering en boeteoplegging kan uit onverwachte (anonieme) hoek komen.

Meer weten? 

Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*