Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Nieuwsbrief

Geplaatst op 10 maart 2022

Help, een ODV en scheiden?

Ik merk in de praktijk dat er veel onduidelijkheid is over hoe om te gaan met de Oudedagsverplichting bij echtscheiding.

 

Allereerst is natuurlijk van belang wat de afspraken zijn gemaakt bij de omzetting van het pensioen in de ODV. Of wel, wat is afgesproken qua compensatie?

 

Dan is van belang te weten dat de ex-partner een wettelijk recht heeft/had op een deel van het pensioen (standaard de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het volledige bijzondere partnerpensioen). Echter, is ODV ‘geen pensioen’. De Wet VPS is dus niet van toepassing en de ex-partner heeft alleen een recht op een deel van de wáárde van de ODV en niet de ODV zelf.

 

Dit laat onverlet, dat de ODV kán worden toegescheiden aan de ex, inclusief overdracht aan diens (bestaande of op te richten) BV. Waarbij van belang is dat de ODV na overlijden niet vrijvalt (in de winst) maar vererft (aan de gezamenlijk kinderen!). Een behaald rendement hoger dan de marktrente, is vervolgens gewoon belaste winst en kan als dividend uitgekeerd.

 

De ex-partner heeft naar analogie van de wet VPS recht op afstorting van de ODV (naar dus de eigen BV of als bancaire lijfrente), zeker als ze hebben afgesproken dat de ex-partner recht op conversie heeft.

 

Een eventuele compensatie is overigens een ‘privé’-issue, hoezeer die dus ook gevonden kan worden in de BV-sfeer. Een (netto) compensatie kan daarom ook, er is dan geen schenkingsrecht verschuldigd. Immers, de ex-partner krijgt ‘feitelijk’ wat ze al had (het recht op een deel van het pensioen).

 

Dit kan cash, maar ook in de vorm van (over)toebedeling huis (op basis van overwaarde) of anderszins.

 

De conclusie is dat juist de ODV alle mogelijkheden biedt om bij een echtscheiding én het (voormalig) pensioen te verevenen én te compenseren voor de omzetting in de ODV. Lekker fiscaal spelen dus, met uiteraard ‘sturingsmogelijkheden’, afhankelijk van wensen van partijen en wie je bijstaat😊.

 

Ik help graag!

 

Dit artikel is geschreven voor onze business partner Novak.

mr Theo Gommer MPLA CCFP

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*