Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 30 april 2020

Een korte bijdrage over de flexibiliteit van het met deeltijdpensioen gaan

Wist u dat meerdere pensioenleeftijden bestaan, een pensioen niet in zijn geheel in hoeft te gaan, en dat de uitkeringen niet evenredig in hoogte hoeven te zijn?

In tijden dat binnen ondernemingen nagedacht moet worden over behoud van het voltallig personeel, betonen werkgevers zich van wijsheid om te kijken of deeltijdpensioen voor sommige werknemers een passend alternatief vormt.

Hoewel deeltijdpensioen geen wettelijk recht is, voorzien pensioenreglementen veelal in een bepaling daarover.

Voor werkgevers is het raadzaam om in deze materie te duiken. Met werknemers kan dan worden gespard over de invulling van werk en vrije tijd. Wellicht worden nieuwe inzichten opgedaan. Ook kan in samenspraak worden nagedacht hoe een onderneming financieel gezond blijft in tijden van financiële malaise. Bij een krimpende omzet, kan het zijn dat de bedrijfsbezetting genoodzaakt zal zijn mee in te krimpen. In plaats van ontslagen worden, kan gedacht worden aan deeltijdpensionering.

Een deel van het opgebouwde pensioen komt in dat geval tot uitkering, waarmee het gedeeltelijk verlies aan salaris wordt opgevangen. Gevolg is wel dat de pensioenuitkering in beginsel lager uitvalt.

In beginsel, want eerder in deeltijd werken kan met zich meebrengen dat de werknemer in deeltijd langer kan doorwerken – ook na pensioendatum. De daling in de hoogte van de pensioenuitkering kan op die manier worden rechtgetrokken. Een gevolg kan zijn dat de oudere werknemer zich interessant en inzetbaar houdt voor de onderneming.

Wat vaak blijkt, is dat een voorgelegde standaard (de default-optie) wordt gebruikt door zowel werkgever als werknemer. Default klinkt als het gemiddelde, komt veilig voor. Feit is echter dat zelfs bij de keuze voor een default-pensioen onderaan de streep een lager pensioen wordt genoten dan bij de hoog/laag-constructie. Het zijn deze flexibiliteitsmogelijkheden die het gewenste en noodzakelijke (!) maatwerk kunnen leveren bij de ondernemingen die met financiële uitdagingen geconfronteerd worden.

Bij financieel zwaar weer is het verstandig om andere wegen dan default te verkennen, financieel zware tijden zijn geen standaard tijden.

Gommer & Partners staat u graag bij in het verkennen van (oplossings)mogelijkheden voor uw onderneming en pensioen.

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*