Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 23 november 2021

De kracht van een goede HR-afdeling

Het is een misvatting om de waarde van een effectieve Human Resource-afdeling te onderschatten. In juridische teksten zijn weleens passages te lezen waarin de HR ‘ondersteunend’ is, of ‘faciliterend’. Het accent op de ondergeschikte rol lijkt daarmee gezet.

Maar zou men er niet goed aan doen met een open blik naar de HR-afdeling te kijken, met de gedachte dat het om de solide ruggengraat van de onderneming gaat?

HR als gamechanger

HR kan namelijk de gamechanger zijn als het aankomt op een nieuwe en innovatieve bedrijfscultuur. Een leidende rol kan zij innemen als het gaat om de vormgeving van het kantoor, niet alleen visueel, maar ook als het gaat om de ‘zachte arbeidsvoorwaarden’. Zo kan de HR de gegeven ruimte voor initiatief benutten om de koers van de People & Culture vorm te geven. Deze niet-vastomlijnde begrippen zijn voor multinationals al bekend, maar ook het MKB zal deze waarden steeds meer incorporeren in de praktijkvoering. Is dat van belang? Ja wel degelijk, vooral met het oog op de toekomst en het aantrekken van nieuwe werknemers. Voor velen is een work/life-balance een thema dat steeds meer op de voorgrond komt te staan, en de HR-afdeling kan door dit concreet uit te werken van een onderneming een aantrekkelijke werkgever maken.

Terug naar het heden en de zeer nabije toekomst, welke belangrijke rol speelt de HR in die tijdsspanne? Er komt een nieuw pensioenstelsel onder de Wet Toekomst Pensioenen. De pensioenopbouw wordt flexibeler en de wetgever probeert daarmee (onder andere) het uitzicht op indexatie realistisch te maken. Bestaande pensioenregelingen worden ingevaren in dat nieuwe stelsel (invaren betekent niets anders dan een bestaande regeling aanpassen naar het nieuwe pensioenstelsel).

Kan dat invaren voor mogelijke discussies zorgen? Jazeker. Het nieuwe pensioenstelsel gaat namelijk uit van een gelijkblijvende pensioenpremie, dus geen stijgende staffels, zoals deze momenteel in bestaande premieregelingen wordt gehanteerd. Voor bepaalde leeftijdscategorieën leidt dit tot een verlaagd pensioenkapitaal bij pensionering, dus zal het gewenst en fair zijn om deze groep werknemers een vorm van compensatie aan te bieden.

Het is aan HR om hier in kaart te brengen wat nodig is om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel succesvol te maken!

mr. J.T. Gommer MPLA CCFP & mr. M.K.A. van Slagmaat

Dit artikel is geschreven voor onze business partner HR-Kiosk

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*