Pensioenadvocatuur!

Voorkomen is beter dan genezen.
De belangen – zowel materieel als immaterieel – in pensioenland zijn enorm.
De nationale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en bovendien kent de Europese regelgeving een toenemende dominantie.
De discrepantie tussen de uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden wordt steeds groter.
De spanning met betrekking tot de verantwoordelijkheid tussen uitvoerders, werkgevers en werknemers neemt – zeker door de samenstelling van beleggingsportefeuilles – verontrustende vormen aan.

Lees meer

Werkzaamheden van niet in dienst zijnde derden tellen niet mee voor loonsom in zin van art. 96, lid 2, Wfsv

X verricht hoveniers- en bouwwerkzaamheden. De hovenierswerkzaamheden worden hoofdzakelijk door eigen werknemers verricht. De bouwwerkzaamheden vooral door de dga van X, via onderaanneming en door arbeidskrachten van derden. De vraag is of X voor de heffing van premies werknemersverzekeringen [...]

Lees verder Meer nieuws

Wegens ontbreken dienstbetrekking geen verzekeringsplicht voor slagersadviseur

X exploiteerde een franchiseorganisatie in het slagerijbedrijf. Bij haar waren ruim twintig franchisenemers aangesloten. A was sinds 1 december 2009 franchisenemer van X. Hij exploiteerde een slagerij in de vorm van een vof. A verrichtte werkzaamheden voor X. Die werkzaamheden bestonden erin [...]

Lees verder Meer nieuws

Deactivering en uitstel quotumheffing bij genoeg banen arbeidsbeperkten

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor personen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt mede dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een [...]

Lees verder Meer nieuws

Geen aanscherping LIV vanwege samenloop met ET regeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid acht het niet nodig om de voorwaarden van het lage inkomensvoordeel (LIV) aan te scherpen vanwege de mogelijke samenloop tussen de ET regeling (extraterritoriale kostenvergoeding) en het recht op LIV.  De FNV constateert dat de ET regeling [...]

Lees verder Meer nieuws

Een aantal vragen en antwoorden over de voorgestelde WIA

Is het juist dat 13% van de nieuwe populatie in het kader van de WIA die onder de huidige 3 x 3 regel zou zijn ingestroomd in de Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 80-100, onder de in het regeerakkoord opgenomen 1 x 9 regel niet meer instroomt in de WGA 80-100? In het [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief