Pensioenadvocatuur!

Voorkomen is beter dan genezen.
De belangen – zowel materieel als immaterieel – in pensioenland zijn enorm.
De nationale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en bovendien kent de Europese regelgeving een toenemende dominantie.
De discrepantie tussen de uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden wordt steeds groter.
De spanning met betrekking tot de verantwoordelijkheid tussen uitvoerders, werkgevers en werknemers neemt – zeker door de samenstelling van beleggingsportefeuilles – verontrustende vormen aan.

Lees meer

Wet Uitfaseren pensioen in eigen beheer: nota nav het verslag TK

De nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Uitfaseren pensioen in eigen beheer geeft – slechts – een aantal verduidelijkingen. Deze zijn de volgende. Indien het verzoek tot het terughalen van verzekerd kapitaal in 2016 is gedaan, dan is dat voldoende. De [...]

Lees verder Meer nieuws

Wijzigingen in BKR-registraties

Het BKR registreert vanaf 1 december 2016 eerder en beter kredieten

Lees verder Meer nieuws

Executeur-testamentair ontkomt aan aansprakelijkheid

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat een executeur-testamentair ten onrechte aansprakelijk is gesteld voor door broer niet afgedragen erfbelasting.

Lees verder Meer nieuws

Contante bankstortingen uit onbekende bron belast in box 1

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat bij de bank gestorte contante bedragen met onbekende herkomst terecht tot het box 1-inkomen zijn gerekend.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen 2016 downloadbaar

Dit bericht betreft een signalering van de publicatie van de nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2016.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief