Pensioenadvocatuur!

Voorkomen is beter dan genezen.
De belangen – zowel materieel als immaterieel – in pensioenland zijn enorm.
De nationale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en bovendien kent de Europese regelgeving een toenemende dominantie.
De discrepantie tussen de uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden wordt steeds groter.
De spanning met betrekking tot de verantwoordelijkheid tussen uitvoerders, werkgevers en werknemers neemt – zeker door de samenstelling van beleggingsportefeuilles – verontrustende vormen aan.

Lees meer

Is de werkgever nog wel uw broeders hoeder?

Is de werkgever nog wel uw broeders hoeder? De Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs van niet en is van mening dat de zorgplicht van de werkgever niet zo ver gaat dat deze informatie dient te verschaffen over de individuele gevolgen van de door de werknemer gemaakte keuzes met betrekking tot [...]

Lees verder Meer nieuws

Weer nieuwe V&A’s inzake Wet Uitfasering PEB

Er zijn een 4-tal nieuwe V&A’s verschenen op www.belastingdienstpensioensite.nl. 023: de toelichting op het informatieformulier is wederom aangepast. 026: de uitreiking van een aangifte formulier Loonbelasting bij afkoop gaat ‘automatisch’. 030: pensioen mag – ook [...]

Lees verder Meer nieuws

Tussenevaluatie Wet Pensioenverevening voegt weinig toe

Op 13 juni verscheen een tussenevaluatie over de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. De echte eindevaluatie komt eind dit jaar. De inhoud van deze tussenevaluatie is niet schokkend. Een aantal zaken ter info. Slechts 3 op de 100 kiezen voor conversie, 30% van met name jonge(re) [...]

Lees verder Meer nieuws

Pensioenplicht ja of nee?

Formeel kent Nederland geen pensioenplicht. Dat wil zeggen dat werkgevers en werknemers in beginsel vrij zijn om al dan niet een pensioenovereenkomst te sluiten. Toch moet ruim 70% van alle werknemers verplicht deelnemen aan een specifiek pensioenfonds op grond van een [...]

Lees verder Meer nieuws

Reikwijdte zorgplicht werkgever bij keuze werknemer vrijwillige pensioenregeling.

Op 27 maart 2017 oordeelde de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2017:2068) dat de zorgplicht van de werkgever niet zo ver gaat dat deze informatie dient te verschaffen over de individuele gevolgen van de door de werknemer gemaakte keuzes met betrekking tot zijn pensioen. In de aan de Rechtbank

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief