Pensioenadvocatuur!

Voorkomen is beter dan genezen.
De belangen – zowel materieel als immaterieel – in pensioenland zijn enorm.
De nationale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en bovendien kent de Europese regelgeving een toenemende dominantie.
De discrepantie tussen de uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden wordt steeds groter.
De spanning met betrekking tot de verantwoordelijkheid tussen uitvoerders, werkgevers en werknemers neemt – zeker door de samenstelling van beleggingsportefeuilles – verontrustende vormen aan.

Lees meer

Nieuwe V&A’s inzake KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering zijn uit!

Dit bericht bevat een signalering rond de publicatie van een nieuwe set met V&A's inzake de KEW, de SEW, het BEW en de BHW-kapitaalverzekering.

Lees verder Meer nieuws

Eis om vaststelling partneralimentatie vereist goede onderbouwing

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat voor vaststelling partneralimentatie een onderbouwd verzoek nodig is en niet alleen ingediende stukken.

Lees verder Meer nieuws

Wijzigingen in toezicht Handelaren voor Eigen Rekening

DNB wijzigt het toezicht op beleggingsondernemingen met alleen een vergunning voor handelen voor eigen rekening

Lees verder Meer nieuws

V&A 10-009 inzake RVU’s opnieuw gepubliceerd door CAP

Dit bericht betreft een signalering inzake de herpublicatie door het CAP van V&A 10-009 (RVU''s).

Lees verder Meer nieuws

Herpublicatie V&A’s inzake loonstamrechten

Dit bericht betreft een signalering van de (her)publicatie door het CAP van diverse V&A's op het terrein van loonstamrechten.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief