Pensioenadvocatuur!

Voorkomen is beter dan genezen.
De belangen – zowel materieel als immaterieel – in pensioenland zijn enorm.
De nationale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en bovendien kent de Europese regelgeving een toenemende dominantie.
De discrepantie tussen de uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden wordt steeds groter.
De spanning met betrekking tot de verantwoordelijkheid tussen uitvoerders, werkgevers en werknemers neemt – zeker door de samenstelling van beleggingsportefeuilles – verontrustende vormen aan.

Lees meer

VvE mag B&B-activiteiten in appartement van verenigingslid weigeren.

Gerechtshof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de Rechtbank in Amsterdam terecht oordeelde dat een VvE toestemming mag weigeren voor (Air)B&B-activiteiten.

Lees verder Meer nieuws

‘Werkgever: maak pensioen vast onderdeel van het jaarlijkse evaluatiegesprek’

Om het pensioenbewustzijn onder werknemers te vergroten, pleit ik ervoor dat werkgevers het pensioen een vast onderdeel laten worden van het evaluatiegesprek. Werkgevers zijn zich nog voldoende bewust van hun zorgplicht en de mogelijkheden op het gebied van pensioencommunicatie.

Lees verder Meer nieuws

DGA Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Whitepaper 'DGA Uitfaseren pensioen in eigen beheer, van pensioenadvies naar financieel management', geschreven door mr. J.T. Gommer MPLA, directeur Wetenschappelijk Bureau Akkermans & Partners Groep. Klik op onderstaande link.

Lees verder Meer nieuws

Premieplicht binnenschipper

A heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde in 2012 in Nederland. Hij was het gehele jaar 2012 in dienstbetrekking werkzaam voor een Luxemburgse werkgever. Van 1 januari 2012 tot 15 januari 2012 werkte A op een binnenschip van een Belgische eigenaar. Van 15 januari 2012 tot en met 31 [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwe uurloongrenzen en inwerkingtreden lage-inkomensvoordeel

Bij het vaststellen van de uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek in plaats van een 38-urige werkweek. Het gemiddeld uurloon wordt verlaagd. Deze wijzigingen staan in het wetsvoorstel Verzamelwet 2017. Daarnaast is de inwerkingtreding van [...]

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief