Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 28 juni 2022

Zicht op je (toekomstige) financiën

Inzicht in de eigen financiën is geen overbodige luxe. Pensionering maar ook onvoorziene omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid kunnen de financiële situatie behoorlijk beïnvloeden. Het is daarom belangrijk in kaart te brengen welke (toekomstige) aanvullende voorzieningen er zijn getroffen én of dat voldoende is.

De vraag ‘wat als….’, wordt gevolgd door ‘is er dan voldoende’ en ‘wat kan ik daar zelf voor regelen.’ Er zijn meerdere mogelijkheden om te voorzien in aanvullend inkomen, ook te vinden in de pensioensfeer.  

 

Drie pijlers van voorzieningen

Het financiële kader kan worden ingevuld aan de hand van de drie pijlers waar het Nederlandse (pensioen)stelsel op is gebaseerd. Met de eerste pijler wordt gedoeld op de voorzieningen die de overheid biedt in het geval van ouderdom, overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. In de tweede pijler gaat het om voorzieningen die door de werkgever in de arbeids- en/of pensioenovereenkomst zijn opgenomen. Met de derde pijler wordt bedoeld de aanvullende voorzieningen die je als individu zelf kunt treffen.

Het al dan niet ontvangen van een volledige AOW-uitkering, in samenhang bezien met (de hoogte van) een (werkgevers-)pensioen, zal bepalen of een aanvullende individuele voorziening bij pensionering gewenst is. In de derde pijler kan gedacht worden aan het afsluiten van een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct, maar ook de eigen woning, vermogen of andere middelen.

Daarnaast kan in het geval van overlijden voor de partner mogelijk recht bestaan op een ANW-uitkering. De voorwaarden daartoe zijn echter beperkt. Mogelijk voorziet de pensioenregeling in een partnerpensioen, al dan niet op risicobasis. Afhankelijk van de voorzieningen in de pensioenregeling, zal het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vaak uitkomst bieden.  

Ook in het geval van arbeidsongeschiktheid kan worden aangesloten bij deze systematiek. Zo zal de overheid voorzien in een uitkering, bijvoorbeeld op grond van de WIA. Mogelijk kent de pensioenregeling ook een voorziening bij arbeidsongeschiktheid, zoals premievrije voortzetting en/of een arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij premievrije voortzetting wordt de pensioenopbouw voortgezet tot pensioendatum zonder dat premie verschuldigd is, terwijl een arbeidsongeschiktheidspensioen voorziet in een aanvulling op de WIA-uitkering tot pensioendatum. Belangrijk is na te gaan wat de voorwaarden daarvoor zijn, aangezien de uitleg hiervan nogal eens ter discussie staat. Het kan dan gewenst zijn een aanvullende verzekering af te sluiten.

 

De financiële situatie

Wijzigingen zoals een wisseling van werkgever, een nieuwe relatie of het krijgen van een kind geven aanleiding om de financiële situatie in kaart te brengen en de mogelijkheden van de pensioenregeling te onderzoeken. De ene pensioenregeling is immers de andere niet. Het kan dan ook zijn dat er hiaten zijn ontstaan. Ook wanneer de wens bestaat de pensioendatum te vervroegen is het belangrijk de financiële gevolgen te onderzoeken, en ook de eventuele mogelijkheid van doorbeleggen na de pensioendatum.

Op grond van het wetsvoorstel de Wet Toekomst Pensioenen zal meer ruimte bestaan voor persoonlijke input en eigen verantwoordelijkheid. Belangrijk is dan je te laten voorlichten over de wijzigingen in de pensioenregeling en welke individuele keuzes er kunnen worden gemaakt, afhankelijk van de verwachte inkomensbehoefte op dat moment.  

 

Conclusie

Om te voorkomen dat er op de pensioendatum of bij een specifieke gebeurtenis als arbeidsongeschiktheid of overlijden onvoldoende inkomen aanwezig is, dient tijdig in kaart te worden gebracht hoe de financiële situatie er dan uit ziet. De hoogte en samenstelling van het (gewenste) inkomen kan per situatie worden bepaald. Belangrijk is tijdig te anticiperen en te informeren naar de mogelijkheden van de pensioenregeling. Op grond van de Wet Toekomst Pensioen zal de mogelijkheid tot het maken van eigen keuzes worden uitgebreid. Heeft u vragen over de (on)mogelijkheden binnen uw pensioenregeling, of twijfelt u over de toepassing van het reglement? Hierin kan Gommer & Partners Pensioen Advocaten u uiteraard adviseren.  

mr. S.E.N. van Ingen

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*