Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 22 december 2021

Wijziging van de pensioenregeling ter uitvoering Regeerakkoord

De kabinetsformatie duurde historisch lang en dat schept hoge verwachtingen. Het resultaat van het coalitieakkoord 2021-2025 is een naadloze anticipatie op het PensioenAkkoord. De insteek luidt ‘een goed en fatsoenlijk pensioen voor alle generaties’.

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) zal dan ook de blauwdruk zijn voor het nieuwe pensioenstelsel.

De overgang naar dat pensioenstelsel vereist alle alertheid bij werkgevers. Zoals wij eerder vermeldden: van een goed werkgever zal ook verwacht mogen worden dat hij de financiële gevolgen van wijziging of beëindiging van een dienstverband uiteenzet ten behoeve van diens werknemer.

Onder de WTP zal een eind- of middelloonregeling niet langer fiscaal gefaciliteerd worden. Om die reden zullen vele pensioenregelingen gewijzigd moeten worden in een (beschikbare) premieregeling ofwel premieovereenkomst.

Wijzigen pensioenregeling

De rechtspraak over het wijzigen van de pensioenregeling blijft zich in dit kader ontwikkelen, met name als het gaat om de zorgvuldigheid die een werkgever in het wijzigingstraject voor ogen moet houden (zie bijvoorbeeld: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 december 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3722). Kortgezegd zal een werkgever voor voldoende duidelijkheid over de inhoud van de wijziging, wat daar de concrete gevolgen van zijn, en daarbij zowel de voor- als nadelen van de wijziging moeten benoemen. Zodanig dat een werknemer zijn welbewuste instemming verleent. Ook al gaat het om een bijna verplichte wijziging vanuit wetgeving.

Pensioencommunicatie

Als een compensatieregeling onderdeel uitmaakt van de wijziging, dan is het een gegeven dat ook de concrete impact van de compensatie voldoende duidelijk wordt gecommuniceerd. Bij pensioenen gaat het grotendeels om technische aspecten, maar ook de HR-afdeling doet er goed aan te (kunnen) fungeren als heldere vraagbaak voor de werknemers.

Het bedrijfsleven zal dan ook, zoals wij niet anders gewend zijn, de handschoen op moeten pakken en zich moeten betonen als goed werkgever.

Dit artikel is geschreven door mr. J.T. Gommer MPLA CCFP & mr. M.K.A. van Slagmaat voor onze business partner HR-Kiosk.

Bent u benieuwd welke stappen er genomen moeten worden binnen uw bedrijf? Neem dan contact met ons op, wij informeren u graag over de Wet Toekomst Pensioenen. 

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*