Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 05 november 2021

Werkingssfeer verplichtstellingsbesluit PFZW uitgebreid

Onlangs verduidelijkte het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de reikwijdtes van het verplichtstellingsbesluit van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (ECLI:NL:GHARL:2021:9628).

De kwestie zag op de vraag, of het verplichtstellingsbesluit zich uitstrekt over een onderneming als geheel, of beperkter moet worden opgevat, namelijk tot de werkgever-rechtspersoon. Het verschil ziet erop, dat per individuele rechtspersoon beoordeeld moet worden of deze voldoet aan het hoofdzakelijkheidscriterium. Wordt de ‘onderneming’ (dat kunnen meerdere rechtspersonen zijn die als gezamenlijke entiteit deelnemen aan het economisch verkeer) tot uitgangspunt genomen, dan kunnen ‘ondersteunende rechtspersonen’ binnen de onderneming óók een aansluitplicht hebben.

Enfin, een stukje casusschets. De onderneming Joyce-House Nederland heeft twee dochterstichtingen, welke allebei onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit van PFZW vallen. Echter, Joyce-House Nederland zelf, voldoet daar als separate rechtspersoon niet aan; zij verrichte enkel administratieve werkzaamheden die ondersteunend zijn aan de PFZW-activiteiten van de dochterstichtingen. PFZW en Joyce-House Nederland raakten in discussie over een mogelijke aansluitplicht van laatstgenoemde.

Hoe wordt nu omgesprongen met het verplichtstellingsbesluit? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maakt op uit de tekst van de verplichtstellingsbesluiten, zoals deze luidden vóór 1 januari 2021, dat deze is gericht tegen “de rechtspersoon die zorg of hulp verleent”. Daarmee is duidelijk dat de administratief ondersteunende rechtspersoon daar niet onder valt. Doordat het verplichtstellingsbesluit voor de periode vanaf 1 januari 2021 is aangepast en aanvullend spreekt over “inclusief de rechtspersoon die in een groepsverhouding is verbonden met en nagenoeg uitsluitend ten dienste staat aan een werkgever die zorg of hulp verleent in een van de vormen […]”, is het duidelijk dat de reikwijdte van het verplichtstellingsbesluit is uitgebreid.

Wat is het praktische gevolg voor Nederland? Concernverhoudingen die (gedeeltelijk) onder de werkingssfeer van PFZW vallen, maar bijvoorbeeld ook een administratief ondersteunende rechtspersoon binnen het concern hebben, zullen er rekening mee moeten houden dat ook deze rechtspersoon per 1 januari 2021 verplicht deel behoort te nemen aan de pensioenregeling van PFZW.

Nu deze implicatie kersvers is, doet men er goed aan proactief te handelen om eventueel financiële problemen te voorkomen. Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van verplichtstelling bij pensioenfondsen en kijken graag met u mee. Onze slogan is niet voor niets, beter voorkomen dan genezen. 

Neem contact met ons op via onderstaand antwoordformulier of telefonisch via 013 – 507 07 40.

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*