Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 15 december 2020

Werkgevers opgelet welbewuste instemming is nodig bij wijziging pensioenregeling

In de pensioensector kwam onlangs de headliner “Het is pensioencommunicatie, dus onbegrijpelijk” voorbij. De aanhef slaat op de desinteresse van deelnemers over de werking van het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast blijkt uit meerdere onderzoeken dat het zo goed als onmogelijk is om alle deelnemers te voorzien van begrijpelijke en gewenste informatie.

Wat is het manco? Bij heel veel deelnemers ontbreekt een stuk basiskennis over pensioen. Dat is een fors probleem naar ons idee, want het komt er kortgezegd op neer dat alle pensioeninhoudelijke berichtgeving niet goed begrepen wordt.

Die constatering is niet alleen teleurstellend, maar ook financieel riskant voor werkgevers! Met het oog op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel als gevolg van het PensioenAkkoord2022, moeten werkgevers erop toezien dat hun werknemers welbewust instemmen met de wijziging van hun pensioenregeling.

Interesse voor pensioen draagt bij aan verwerking van informatie

Een bevinding is dat de interesse voor het pensioenonderwerp bijdraagt aan de bewustheid van de betekenis van informatie. Hoewel pensioen sinds jaar en dag een van de minst boeiende onderwerpen op verjaardagen is, zegt het wel iets over de mate waarop een werkgever zijn werknemers over pensioen zal moeten informeren. Als hij de pensioenregeling binnen zijn onderneming wil wijzigen, is het namelijk vereist dat werknemers welbewust instemmen.

Informatieverschaffing is leidend

De hogere rechtspraak (arresten gewezen door een gerechtshof) maakt inzichtelijk dat een werkgever een schadevergoeding aan zijn (oud-)werknemer zal moeten voldoen, wanneer de pensioenregeling is gewijzigd zonder welbewuste instemming van de werknemer. Eerder desinteresse dan onbegrijpelijk

De informatieplicht van de werkgever is dan ook niet een beperkt element. Informatie moet volledig en begrijpelijk zijn, waarbij de financiële gevolgen van de wijziging inzichtelijk moeten zijn. Dat is niet niks, vooral als je bedenkt dat bij een groot deel van werkend en gepensioneerd Nederland een stuk basiskennis over pensioen ontbreekt.

PensioenAkkoord 2022 – hoe kan een werkgever zich voorbereiden(?)

We zullen het niet ontkennen: voor werkgevers ligt de lat hoog als het aankomt over pensioencommunicatie. Maar de taak is niet onmogelijk. Zolang werknemers in de gelegenheid worden gesteld om hun vragen door de werkgever beantwoord te krijgen, en zij ruim de gelegenheid krijgen om van alle benodigde informatie kennis te nemen, dan zal de pensioentransitie naar het nieuwe stelsel een succes worden, zonder kans op claims achteraf. Daarbij stippen wij wel aan, dat de werkgever hier een leidende rol in heeft (zoals hij dat ook bij de rest van de bedrijfsvoering heeft).

Ook de reeds uitgevoerde onderzoeken naar de informatiebehoefte van deelnemers bieden bruikbare handvatten. Als een werkgever of HR-afdeling aan de hand van die inzichten een stappenplan richting het nieuwe pensioenstelsel uiteenzet, dan wordt de kans of fouten verkleind. Daarnaast is het zinvol om met professionele partijen in het veld om de tafel te gaan, of informatiebijeenkomsten voor te bereiden, zodat een brug wordt geslagen tussen vraag en antwoord.

Dit artikel is op 15 december 2020 gepubliceerd op HR-Kiosk.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste pensioenactualiteiten, bekijk hier het laatste nieuws. 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*