Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 14 januari 2021

Schadevergoeding voor gemist pensioen bij overgang van werkgever??!!

Een voormalig werknemer van (rechtsvoorgangsters van) ING en later NN claimt inkomens- en pensioenschade als gevolg van de doorgevoerde overgang in 2011. Werknemer stelt zich op het standpunt dat voortzetten van de dienstbetrekking bij ING tot een hoger inkomen en pensioenopbouw zou hebben geleid. (Uitspraak Gerechtshof Amsterdam, 22 december 2020)

Ook stelt de werknemer zich op het standpunt dat als gevolg van de overgang naar NN hij een groter risico liep om bij een reorganisatie ontslagen te worden, dat als het dienstverband bij ING zou zijn voortgezet. Het dienstverband is ook vroegtijdig, middels een beëindigingsovereenkomst, beëindigd.

Verwijt aan de werkgever(s) is dat is nagelaten de werknemer voldoende te informeren over de rechtsgevolgen van de verschuiving van zijn functie van ING naar NN. Hij wist dat hij in dienst trad bij NN, maar heeft uit de verstrekte informatie niet afgeleid en ook niet kunnen afleiden hoe zijn (rechts)positie en de geldende wettelijke- en cao-bepalingen bij overgang van onderneming exact waren.

De onderhavige werknemer vist achter het net, enerzijds vanwege verjaring en anderzijds vanwege finale kwijting in de beëindigingsovereenkomst. Dit neemt niet weg dat het op voorhand inzichtelijk maken van de pensioenrechtelijke gevolgen en opties bij overgang van onderneming én een goede en duidelijke communicatie hieromtrent richting betrokken werknemers, van zeer groot belang is.

Lees hiervoor ook onze flyer Pensioen bij Fusies en Overnames. Gommer & Partners Pensioen Advocaten is u bij dergelijke trajecten graag van dienst. 

Wilt u hierover meer weten, laat het ons weten via onderstaand antwoordformulier.

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

 

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*