Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 14 maart 2023

Sabbatical; vergeet de pensioenopbouw niet!

Een sabbatical klinkt verleidelijk; een pauze van het werk inlassen om een aantal maanden de wereld rond te kunnen reizen. Ondanks dat het gebrek aan inkomsten gedurende deze maanden dan vaak voor lief wordt genomen, is het de vraag of werknemers zich ook bewust zijn van andere gevolgen van hun keuze, bijvoorbeeld met betrekking tot de deelname aan de pensioenregeling. Aan werkgevers de taak om hierop te wijzen en over te informeren.

Verzoek tot onbetaald verlof

Niet iedere werkgever zal staan te springen bij het verzoek van een werknemer tot het opnemen van onbetaald verlof, hetgeen ook niet in iedere sector of functie zondermeer mogelijk zal zijn. Toch is het in deze krappe arbeidsmarkt inmiddels geen onbekend fenomeen.

Een werkgever is wettelijk echter niet verplicht in te stemmen met een verzoek tot het opnemen van onbetaald verlof. Dit neemt niet weg dat hierover in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of individuele arbeidsovereenkomst mogelijk afspraken zijn gemaakt waaraan de werkgever dan wél gebonden is, bijvoorbeeld met betrekking tot de duur van het verlof.

Bij het ontbreken van een dergelijke bepaling, dienen werkgever en werknemer in overleg tot afspraken te komen. Vanuit het kader van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) dient een werkgever dan in ieder geval te informeren over de gevolgen van het opnemen van onbetaald verlof, ook voor wat betreft de deelname aan de pensioenregeling én de daaraan verbonden risicoverzekeringen. Bijvoorbeeld of de pensioenopbouw en deelname aan de pensioenregeling gedurende de sabbatical kan worden voorgezet en voor wiens rekening de premie dan komt.

Sommige pensioenuitvoerders hebben in hun pensioenreglement een artikel opgenomen over het opnemen van onbetaald verlof, en de gevolgen daarvan voor de pensioenopbouw. Het kan immers zijn dat uw werkgever gehouden is de pensioenopbouw voort te zetten. Er zijn echter ook pensioenregelingen waarin er géén pensioenopbouw plaatsvindt gedurende onbetaald verlof, maar dan wel de mogelijkheid wordt geboden om de pensioenopbouw op eigen kosten vrijwillig voort te zetten.

Risicoverzekeringen

De vraag of de deelname aan de pensioenregeling bij een sabbatical wordt voortgezet, is zeker ook belangrijk voor het doorlopen van mogelijke risicoverzekeringen. Immers kan het zijn dat de pensioenregeling een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of overlijden toekent aan haar (actieve) deelnemers. Bij overlijden of arbeidsongeschiktheid gedurende een periode van onbetaald verlof, kan dit bij gebreke van een (doorgelopen) risicoverzekering grote (toekomstige) financiële gevolgen hebben.

De wetgever heeft hierin voorzien door in artikel 56 Pensioenwet het behoud van een aanspraak op partnerpensioen gedurende een periode van onbetaald verlof van maximaal 18 maanden te waarborgen. Het opnemen van onbetaald verlof zal dan niet van invloed zijn op de dekking uit hoofde van het partnerpensioen, wanneer de pensioenregeling daarin voorziet. In artikel 56 Pensioenwet wordt echter uitdrukkelijk gesproken over het partnerpensioen, waardoor dit niet van toepassing is op het wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is dan ook aan een werkgever om hier uitdrukkelijk op te wijzen.

Conclusie

Een werknemer kan ontspannen en zorgeloos op reis wanneer alle gevolgen van het opnemen van onbetaald verlof zijn overzien. Een werkgever kan ook ontzorgen door te informeren over en te wijzen op de gevolgen van een sabbatical voor de deelname aan de pensioenregeling. Óók voor wat betreft het al dan niet doorlopen van eventuele risicoverzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dit om te voorkomen dat een werknemer (of de kinderen) voor verrassingen komt te staan én ontspannen kan terugkeren naar de werkvloer. Bij twijfel over de uitleg en toepassing van de pensioenregeling bij het opnemen van onbetaald verlof, kan Gommer & Partners Pensioen Advocaten u uiteraard adviseren.

Dit artikel is geschreven door mr Suus van Ingen.

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*