Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 25 augustus 2020

Pensioenplicht voor alle werkenden en meer flexibiliteit

Naar aanleiding van mijn column van vorige week, waarin ik het PensioenAkkoord2022 een ‘hersenspinsel van ambtenaren’ noemde, kreeg ik op Twitter het verwijt alleen maar vraagtekens op te roepen en geen visie te hebben.

Dat ‘laat ik mij natuurlijk niet zeggen’! In mijn kritiek zit overigens uiteraard al de ‘visie’ verpakt. Maar goed, ik zal mijn visie nogmaals geven.

Langer werken

Op grond van het PensioenAkkoord uit 2010 – waarin is afgesproken om langer te werken dan 65 jaar en dus de pensioenleeftijd te verhogen – en de Perspectiefnota uit 2016, alsmede de huidige sociaal-maatschappelijke en arbeidsrechtelijke status en visie op werk, ontstaat het volgende beeld.

  1. Pensioenplicht voor alle werkenden, ook ZZP-ers. Voor deze laatste groep wellicht (in de eerste jaren) een gedeeltelijk opting-out. Partner- en (excedent) arbeidsongeschiktheidspensioen is een eigen vrijwillig keus (of door werkgever of door werknemer zelf).
  2. Een flatrate-premie van 15%, aan te vullen met 10% eigen bijdrage. Nog beter zou zijn een stijgende staffel van 5% (25-25 jaar), 10% (35-45 jaar), 15% (45-55 jaar) en 20% daarna, aan te vullen met 10% eigen bijdrage. Dit kan dan prima collectief beheerd, maar er hoeft geen solidariteitsreserve te komen.
  3. Invaren kan op basis van de huidige dekkingsgraad volgens de Netspar-systematiek (dus eerst korten, waarbij gepensioneerden een beetje worden ontzien ten laste van jongeren/werkenden). Daarna mogen gepensioneerden een prudente rekenrente ‘kiezen’ voor hun vervolg pensioenuitkering. Zij willen immers al voorsorteren op toekomstig rendement, prima, maar wel voor ‘eigen rekening’.
  4. De lumpsum (pensioen gedeeltelijk afkopen) gaat naar 25% (in plaats van 10%), pensioengeld mag deels gebruikt voor andere zaken, dus eigen woning/hypotheek, studie- (lees omscholing)/zorgverlof, sabbatical en eigen bedrijf. Mijn idee is dan dat 50% van het pensioenvermogen tot 35 jaar, 35% tot 45 jaar en 25% tot 55 jaar voor andere zaken gebruikt mag worden.
  5. Pensioen hoeft maar voor 50% levenslang, de rest mag tijdelijk in 10 jaar (gunstig voor laaggeschoolden, zware beroepers, die immers substantieel minder lang leven).
  6. De AOW wordt geflexibiliseerd, 50% mag vanaf 3 jaar voor de reguliere AOW-leeftijd al uitgekeerd. Daarnaast worden de AOW- en pensioenleeftijd gelijkgetrokken, dus beide worden op 68 jaar gezet, waarbij dan leeftijdscohorten de AOW eerder kunnen laten ingaan (conform de huidige mogelijkheden, dan gaat niemand er op achteruit).
  7. Iedereen krijg een wettelijke recht op deeltijdpensioen vanaf 5 jaar voor de pensioenleeftijd én een recht op parttime doorwerken (beide voor 50%) tot 5 jaar ná de pensioenleeftijd (68 + 5 jaar).

Alles gericht dus op langer (parttime) werken én eigen keuzes.

Pensioen en lijfrente integreren

Daarnaast een echte integratie van de 2e (pensioen) en 3e pijler (lijfrente). ZZP-ers kunnen dan hun pensioen en lijfrente ‘bij elkaar vegen’ en uiteraard afschaffing van de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Zoals geschreven zijn dat ‘relikwieën’ uit het verleden’. Een pensioenfonds is gewoon een financiële en geen sociale (herverdelings) instelling en moet professioneel bestuurd. Het ‘dekkingsgraadprobleem’ zit niet voor niets alleen bij de bedrijfstakpensioenfondsen.

Tot slot kan de Wet Pensioenverevening bij Scheiding worden afgeschaft, dat regelen partijen maar onderling in hun huwelijkse voorwaarden. Ook de Algemene Nabestaanden Wet kan worden afgeschaft en vervangen door de ‘bijstandswet’.

DGA en lijfrenten

En ach, als ik toch bezig ben, voor de Directeur Grootaandeelhouders: ook lijfrenten (stamrechten) in de eigen BV mogen uitgefaseerd (lees afgekocht met korting en/of omgezet/bijgeplust bij de bestaande Oudedagsverplichting) net zoals in 2013 de gouden handdrukken en na 2017 pensioen in eigen beheer voor de DGA.

Dit alles wordt eenduidig, middels defaults gecommuniceerd. Uiteraard online.

Visie en opdracht

Nou, genoeg visie lijkt mij. Modernisering, maatschappelijk realisme en ‘opschoning’ van het systeem. Geef mij dus de opdracht maar en per 2022 ligt ‘alles’ klaar en met een overgangsregime van 3 jaar zitten we per 2025 in de nieuwe pensioenwereld!

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*