Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 02 juni 2020

Niet nakomen verplichtingen samenlevingsovereenkomst inzake partnerpensioen kan leiden tot schadevergoeding

In deze kwestie moest het Gerechtshof (26 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1643) zich uitlaten over de vraag wat te doen als een van de partners zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Wat was er aan de hand? Partijen woonden samen. In dat kader is een samenlevingsovereenkomst opgesteld, waarin partijen elkaar over en weer als rechthebbende voor het partnerpensioen hebben aangewezen. De ene partner meldt de andere partner wel aan bij de pensioenuitvoerders. Deze partner laat dat echter achterwege.

Vervolgens wordt de samenleving beëindigd. Als gevolg daarvan ontvangt de aangemelde partner een wettelijk recht op bijzonder partnerpensioen en de andere partner niet. Deze vordert in hoger beroep dat de partner, die zich niet gehouden heeft aan de afspraken in de samenlevingsovereenkomst primair veroordeeld wordt tot het doen van afstand van het toegekende recht op partnerpensioen en subsidiair tot het vergoeden van de schade die geleden wordt als gevolg van het niet aanmelden. De partner die niet tot aanmelding is overgegaan beroept zich op schuldeiserverzuim nu de partner die wel tot aanmelding is overgegaan niet aan de pensioenuitvoerders heeft doorgegeven dat de samenleving is geëindigd.

Het Gerechtshof volgt dit standpunt niet. Deze partner is immers veel eerder tekort geschoten in het niet nakomen van de samenlevingsovereenkomst door niet tot aanmelding over te gaan, dat dit niet in de risicosfeer van de partner ligt die wel tot aanmelding maar niet tot het doorgeven van de beëindiging van de samenleving is overgegaan. Het niet aanmelden wordt door het Gerechtshof bestempeld als een toerekenbare tekortkoming. Nu de partner die wel aangemeld heeft, geen partiële ontbinding van de overeenkomst heeft gevorderd, kan de andere partner niet gehouden worden tot het doen van afstand. Wel zal deze partner gehouden zijn de schade te vergoeden die de andere partner, als gevolg van het niet aanmelden lijdt. Deze schade zal nader bij staat worden opgemaakt.

Realiseer je dus goed welke verplichtingen je aangaat in een samenlevingsovereenkomst en voer deze uit, anders kan dit later tot een schadevergoedingsverplichting leiden!

Als je zeker wilt weten of je alles goed hebt geregeld, we kijken graag met je mee. Als je onderstaand formulier invult, dan nemen wij daarna zo snel mogelijk contact met je op. 

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*