Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 07 april 2022

Informatieplicht pensioenfonds

Introductie

Het Hof Amsterdam heeft zich onlangs in twee arresten uitgelaten over de informatieplicht van een pensioenfonds bij de wijziging van omrekenfactoren [1] [2]. In twee aparte geschillen tussen een inmiddels gepensioneerde deelnemer en de Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM, was het aan het Hof om de informatieverstrekking van het fonds te beoordelen.

 

Feiten en omstandigheden

De deelnemers in kwestie werden door het fonds jaarlijks geïnformeerd over de omvang van hun pensioenaanspraken op de pensioendatum. In de nieuwsflits van december 2016, informeerde het fonds over de wijziging van de omrekenfactoren per 1 juli 2017. Wat de invloed daarvan zou zijn op de hoogte van het pensioen, konden de deelnemers nagaan op hun persoonlijke pagina.

In beide geschillen betrof het deelnemers die kort na de wijzigingsdatum van 1 juli 2017 met pensioen zouden gaan. Volgens hen, diende het fonds dan ook concreet te informeren over de wijziging van de omrekenfactoren en de (negatieve) gevolgen daarvan voor de omvang van hun pensioen gelet op de pensioeningangsdatum. Het nalaten voldoende concreet te informeren, zou volgens de inmiddels gepensioneerde deelnemers in strijd zijn geweest met de informatieplicht van het fonds en de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Het pensioenfonds stelde echter tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd over de wijziging van de omrekenfactoren. Daarbij zou zij ook niet gehouden zijn deelnemers individueel te informeren c.q. adviseren over de gevolgen van de wijziging. Dit zou immers ten laste kunnen komen van de andere deelnemers van het fonds.

 

Beoordeling Gerechtshof Amsterdam

Het was vervolgens aan het Hof om zich uit te laten over de informatieplicht van het pensioenfonds. Volgens het Hof was het handelen van het fonds niet onzorgvuldig geweest en is de wijziging van de omrekenfactoren tijdig, namelijk zes maanden voor de wijziging, bekend gemaakt. Daarbij kon uit de informatie van het fonds duidelijk worden afgeleid dat de wijziging van invloed zou kunnen zijn op de hoogte van het pensioen.

Het pensioenfonds had volgens het Hof voldoende zwaarwegend belang de omrekenfactoren te wijzigen. Immers is het fonds gehouden de omrekenfactoren periodiek aan te passen aan de gewijzigde grondslagen. Daarbij zou voldoende rekening zijn gehouden met het belang van de betreffende deelnemer.

Het fonds hoefde volgens het Hof niet individueel te informeren over de gevolgen voor de pensioenuitkering. De deelnemers konden immers zelf nagaan wat de wijziging voor hen persoonlijk betekende en daar vervolgens ook naar handelen. Het pensioenfonds was dan ook niet gehouden deelnemers te stimuleren hun pensioeningangsdatum te vervroegen.

 

Daarmee oordeelt het Hof dat het fonds de op haar rustende informatieplicht niet heeft geschonden. De informatie van het pensioenfonds was voldoende tijdig, uitgebreid en duidelijk geweest.

 

Conclusie

In beide gevallen oordeelt het Hof dan ook dat het pensioenfonds de op haar rustende informatieplicht niet heeft geschonden, door de deelnemers voldoende tijdig, uitgebreid en duidelijk te informeren. Dit neemt niet weg dat de informatieplicht van een pensioenfonds bij dergelijke wijzigingen, juist in specifieke gevallen ter discussie kan komen te staan. Het is dan ook belangrijk daar als bestuur van een fonds goed op te letten. Hierin kan Gommer & Partners Pensioen Advocaten u uiteraard adviseren.

mr. S.E.N. van Ingen

 

[1]  Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:378

[2] Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:379

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*