Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 07 juli 2020

Heeft u eigenlijk wel – welbewust – ingestemd met een wijziging in uw pensioenregeling?

Stel, uw werkgever komt met een voorstel: een wijziging van uw pensioenregeling (van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling). En u komt er even later achter dat u met die doorgevoerde wijziging, als u straks met pensioen bent, aanspraak maakt op minder pensioen dan voorheen.

U stapt naar de rechter om deze pensioenschade op uw werkgever te verhalen. U heeft immers helemaal geen toestemming gegeven voor deze wijziging.

Maar uw werkgever ziet dit toch anders.

De wijziging is door uw werkgever immers uitvoerig besproken met alle werknemers, er is een presentatie gegeven (waarvan het PowerPoint-document naderhand aan u is verstrekt) én u heeft een aanvraagformulier voor een beleggingskeuze ingevuld en ondertekend. Bovendien heeft u zich laten adviseren door een pensioenadviseur. Gezien voorgaande mocht uw werkgever er wel degelijk op vertrouwen dat u welbewust heeft ingestemd met de wijziging, aldus uw werkgever.

Wat vindt de rechter[1] hiervan?

De rechter overweegt dat een werkgever slechts op uw instemming mag vertrouwen indien aan u duidelijkheid over de inhoud van die wijziging is verschaft en dat u vervolgens welbewust heeft ingestemd. Ook van stilzwijgende instemming kan sprake zijn.

‘‘De verklaringen of gedragingen van de werknemer zijn bepalend’’, aldus de rechter.

En afgaande op die eerdergenoemde gedragingen en verklaringen, mocht de werkgever er in dit geval wel degelijk op vertrouwen dat u welbewust heeft ingestemd met de wijziging, zo oordeelt de rechter.

Conclusie

Gezien dit oordeel komt de rechter in deze kwestie niet meer toe aan de vraag of er sprake is van een eenzijdig wijzigingsbeding, op basis waarvan een wijziging doorgevoerd kan worden (artikel 7:613 Burgerlijk Wetboek). Vermeldenswaardig is dat er in casu derhalve de facto sprake is van een eenzijdige wijziging met een beroep op goed werknemerschap (artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek), maar wordt er vervolgens helemaal niet getoetst aan de criteria van het arrest Stoof/Mammoet (kan aanvaarding van een redelijk voorstel tot wijziging in redelijkheid van de werknemer worden gevergd?).

Twijfelt u aan een eenzijdige wijziging door uw werkgever van uw pensioen? En vraagt u zich af in hoeverre u zich in uw specifieke situatie kan verweren tegen deze wijziging?

Neem vooral contact op. Wij zijn u graag van dienst.

mr Matthijs Reek

[1] Rb. Zeeland-West-Brabant, 15 mei 2019 (publicatiedatum 23 juni 2020), ECLI:NL:RBZWB:2019:6271

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*