Financieel ToetsingsKader (FTK)

< Terug naar het overzicht
Print

De spelregels hoe pensioenverplichtingen door pensioenfondsen gewaardeerd moeten worden. Hoe hoger de gehanteerde rekenrente – het te verwachten rendement – hoe hoger de dekkingsgraad. Een hoger rendement dan op basis van marktrente (risicovrij rendement op staatsobligaties) kan gehaald worden door risicovoller te beleggen.