Beslag

< Terug naar het overzicht
Print

Beslag op loon, uitkering, vermogen, roerende of onroerende goederen is een dwangmiddel waarmee een schuldeiser de schuldenaar kan dwingen de betalingsverplichting te voldoen. Alleen een deurwaarder kan beslag leggen als hij beschikt over een vonnis of een dwangbevel.