Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 22 september 2021

Dwangbevel door een verplichtgesteld pensioenfonds; wees alert!

Als een pensioenfonds van mening is dat een onderneming onder de verplichte werkingssfeer valt, heeft het pensioenfonds de mogelijkheid om een ambtshalve nota op te leggen. Wordt deze nota niet voldaan, dan kan het pensioenfonds een dwangbevel uitvaardigen. Een recente kortgedingprocedure bij de Rechtbank Rotterdam laat maar weer eens zien, dat het voor een werkgever dan zaak is om adequaat te handelen.

Wat was er aan de hand?

Een pensioenfonds schrijft in 2015 een werkgever aan en concludeert tot verplichte aansluiting. Werkgever reageert niet en in 2016 legt het pensioenfonds een ambtshalve nota op. In 2017 wordt het dwangbevel uitgevaardigd, waarop de werkgever nog altijd niet reageert. Er wordt dus ook geen verzet ingesteld. Wel treden werkgever en pensioenfonds in overleg, waarna vast komt te staan over welke jaren sprake is van een verplichte aansluiting. Het pensioenfonds berekent welke premie hiervoor verschuldigd is, en verrekent dit bedrag met de eerdere ambtshalve nota. Deze nota wordt ook weer niet voldaan, waarna wederom een dwangbevel voor het meerdere volgt. Nu tekent de werkgever wel tijdig verzet aan. Het pensioenfonds wil echter de executie van het eerste dwangbevel (3,5 jaar na uitbrenging) doorzetten. Om die reden volgt de kortgedingprocedure, waarbij de werkgever probeert dit te voorkomen. Volgens de werkgever maakt het pensioenfonds misbruik van haar bevoegdheid. Hiervoor draagt de werkgever de volgende redenen aan: het eerste dwangbevel ziet alleen op 2016, terwijl daarvan is vast komen te staan dat de werkgever toen niet onder de werkingssfeer viel – de lopende verzetprocedure ziet ook op dwangbevel 1 – en in die procedure zal de rechtbank op korte termijn een oordeel geven over de verplichte aansluiting van de werkgever. Dit kan ertoe leiden dat de werkgever niet hoeft aan te sluiten. Haar belang moet dan ook prevaleren boven het belang van het pensioenfonds, temeer nu het fonds 3,5 jaar heeft gewacht met executeren. Het pensioenfonds kan zich hieruit uiteraard niet vinden en voert verweer.

Naar de voorzieningenrechter

Dan is het aan de voorzieningenrechter. Er is in ieder geval sprake van spoedeisend belang. Verder is het relevant dat het eerste dwangbevel onherroepelijk is geworden. Of het geëxecuteerd mag worden moet dan ook beoordeeld worden aan de hand van het Zeester-arrest. Het criterium dat getoetst moet worden of het belang van de werkgever bij behoud van de huidige situatie zwaarder weegt dan het belang van het fonds bij executie is alleen van toepassing als er nog een rechtsmiddel openstaat. Dat is niet het geval. Getoetst moet dan ook worden of sprake is van misbruik van de executiebevoegdheid. Daarvan kan sprake zijn als het pensioenfonds geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij de executie, mede gelet op de belangen van de werkgever. Dit is o.a. het geval indien sprake is van een juridische of feitelijke misslag of het ontstaan van een noodtoestand aan de zijde van de werkgever. De door de werkgever aangedragen argumenten worden gepasseerd door de voorzieningenrechter.

Voorlopig oordeel

Naar het voorlopig oordeel ziet de ambtshalve nota niet alleen op 2016. Het verzet tegen het tweede dwangbevel werkt niet door tegen het eerste. Dan had de werkgever maar daartegen tijdig verzet moeten aantekenen. De werkgever heeft haar belangen bij schorsing van de executie onvoldoende onderbouwd, terwijl het pensioenfonds haar belangen wél heeft onderbouwd én ook de noodtoestand is door de werkgever niet aangetoond. Het dwangbevel mag dus geëxecuteerd worden.

 

Deze uitspraak laat maar weer zien dat het belangrijk is om tijdig en adequaat te reageren op handelingen van een pensioenfonds in het kader van een (mogelijke) verplichte aansluiting.

 

Onze slogan ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is hier van toepassing. Werkgevers zijn verantwoordelijk om te onderzoeken of er sprake is van verplichtstelling. Vraag hieronder aanvullende informatie aan over verplichtstelling bij pensioenfondsen. 

Mocht een pensioenfonds zich met een verplichtstelling bij u melden, dan is Gommer & Partners u graag van dienst om u bij te staan.

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op. 

 

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*