DGA & Pensioen

Nu pensioen in eigen beheer is afgeschaft per 1 april 2017 en vele pensioenen zijn ‘uitgefaseerd’, ontstaan er soms juist nieuwe issues.

Met de belastingdienst, de verzekeraar, maar vooral ook met de (ex-)partners.

Wij hebben alle nodige kennis om dit op te lossen, inclusief alle fiscale en verzekeringstechnische aspecten en de wellicht noodzakelijke (aangepaste) juridische vastlegging.

Wij adviseren ‘advocaten die advocaten’ adviseren en leden van de rechterlijke macht. Wij weten kortom écht van de hoed en de rand.

Voor iedere DGA-issue is bij ons altijd een meest passende oplossing!

Antwoordformulier