Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 03 februari 2021

De Wet Toekomst Pensioenen

‘Eindelijk’ is hij er: de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Hij ligt inmiddels ter internetconsultatie, tot 12 februari a.s. Ondanks het feit dat we een demissionair kabinet hebben verwacht ik dat de wet toch per 2022 ingaat. En zo niet, dan zeker uiterlijk per 2023. Het overgangsregime duurt tot 2026, dan móeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe uitgangspunten.

Een aantal onderdelen uit het PensioenAkkoord 2019/2020 zijn overigens al wet: de temporisering van de AOW, de boetevrije RVU en de uitbreiding van het verlofsparen. Die zijn per 2021 ingegaan. De lumpsum van 10% gaat pas per 2023 in (dat zou overigens sowieso 2022 zijn geweest).

Voor ‘arbeidsrechtadvocaten’ is de wet nu al interessant, naast dus de boetevrije RVU, o.a. gezien de noodzaak om een zogenaamde compensatie-overeenkomst te sluiten. Omdat we afstappen van de doorsneepremie én stijgende beschikbare premiestaffels, moeten werknemers (met name de groep 45-67) gecompenseerd worden.

Deze compensatie moet adequaat zijn, mag duren tot 2036, geldt ook voor nieuwe werknemers én moet – in tegenstelling tot de zogenaamde VPL-compensatie in 2005/6 tijdsevenredig gefinancierd. Van groot belang is het dus wanneer en hoe wordt overgestapt op het nieuwe systeem. Omdat de compensatie uit de financiële ‘lengte of breedte’ moet komen, heeft dit ook grote impact op het hele loongebouw. Alle hens aan dek voor HR.

Daarnaast zullen we uiteraard nog vele discussies krijgen inzake het al dan niet moeten korten, het invaren zonder individueel bezwaarrecht en het communicatietraject.

Hierbij laat ik de ‘zware’ (formele) discussie over eigendomsrechten maar buiten beschouwing.

Interessant is bij de communicatie dat vanaf de invoering van de wet, uitvoerders (met meteen als vraag, kunnen zij dat wel?) de deelnemers adequaat moeten begeleiden bij het maken van de juiste keuzes op/rond pensioendatum.

Ook is de standaardisering van het partnerpensioen, zowel qua definitie als qua hoogte, interessant.

Ik verwacht overigens dat de komende 10 jaar er jaarlijks stevige wijzigingen zullen plaatsvinden, van recht/plicht van parttime (doorwerken en dus deeltijdpensioen), recht/plicht van demotie en naar ik hoop een betere afstemming van de AOW- en de werkgeverspensioenleeftijd (waarbij mijns inziens de laatste leading moet zijn).

Overigens vind ik de wet technisch gezien een prima uitwerking van het PensioenAkkoord. Er hoeft dus niet zozeer kritiek te zijn op de wet, als wel op het PensioenAkkoord zelf!

Al met al, er is dus heel veel werk aan de winkel in pensioenland! Uiteraard ondersteunen wij u(w relaties) graag hierbij!

Meer weten? Wij ontvangen graag onderstaand antwoordformulier en nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

 

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*