Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 17 juni 2021

De trend van de toekomst: financieel inzicht in eigen (pensioen)situatie

Het is niet meer van deze tijd om onbekend te zijn met de eigen financiële situatie. Van het individu zal (en kan!) steeds meer verlangd worden dat deze weet hoe diep de eigen wallet is, nu en later. Vergelijk het met een hypotheekadvies: een dik pak papier maakt duidelijk hoe de financiën (zullen) zijn, afhankelijk van meerdere scenario’s. Werkend of werkloos, gezond of arbeidsongeschikt, et cetera.

Pensioen is wat dat betreft een blinde vlek. De exacte toedracht is niet geheel plaatsen, maar het is verklaarbaar dat door velen geen urgentiegevoel wordt ervaren.

Het is echter van groot belang om zicht te hebben op het eigen pensioenvermogen. Een pensioenregeling kan namelijk voorzien in een inkomen na beëindiging van het werkzame leven. Daarvan is niet alleen sprake rond de 68-jarige leeftijd, maar al eerder zoals in geval van arbeidsongeschiktheid. Dergelijke situatie komt vaak ongepland en onverwacht, wat het van belang maakt om op voorhand weet te hebben van eigen financiële draagkracht.

Een meer individueel stelsel

Niet alleen omstandigheden binnen de persoonlijke periferie maken dat financiële pensioenplanning van belang is. Het pensioenstelsel wordt met het PensioenAkkoord2022 ook meer individueel.

In het kort ziet de stelselwijziging op het (meer) focussen op pensioenpremie en de daaruit te behalen rendementen. Vaste uitkeringen – garanties – worden losgelaten om aansluiting te zoeken bij meer realistische perspectieven.

Het is op financieel vlak goed om realistisch te zijn, en weet te hebben van de (on)mogelijkheden.

Momenteel wint de FIRE-beweging (financial Independence, Retire Early) aan interesse. Het doel is vervroegd pensioneren in het vooruitzicht te stellen, door op vroege leeftijd door middel van financiële planning doelen te stellen. Wat de FI betreft passen de uitgangspunten in het toekomstige pensioenstelsel. Wat de RE betreft, brengen wij de nuance aan dat in deeltijd doorwerken na pensioenleeftijd (ook) een goed alternatief is.

Het heft in eigen hand

Binnen arbeidsverhoudingen mag verwacht worden dat werkgevers zich inspannen om werknemers op weg te helpen in de financiële planning. Niet voor niets is de insteek van de wet pensioencommunicatie uit 2015 geweest om onder werknemers meer bewustzijn te creëren over zijn pensioenvooruitzichten.

Wij menen echter dat werknemers zelf het initiatief moeten nemen om financieel te (pensioen)plannen. Uiteraard met de ondersteuning vanuit de HR-afdeling. Wanneer werknemers wegwijs raken met betrekking tot tools om gedegen inzicht te verkrijgen, dan is de verwachting dat het urgentiegevoel (en plezier) wordt aangewakkerd.

Digitale Tools

Op pensioenvlak is nagenoeg iedereen bekend met Mijnpensioenoverzicht.nl, om van daaruit te zien welke pensioenen zijn opgebouwd. Daarnaast voorziet het Nibud in budgetvoorlichting en (financieel) gemiddelde statistieken voor huishoudens. Inmiddels maakt de MyMoney-app het mogelijk om aan de hand van eigen input te zien wat de financiële (pensioen)situatie op individueel niveau is. Dat biedt een handige aanvulling voor het individu, maar tegelijkertijd ook voor de werkgever/HR-afdeling van waaruit geïnformeerd wordt.

Dit artikel is gepubliceerd op HR Kiosk.

 

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*