Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 20 januari 2022

Bedrijfstakpensioenfonds herstelt foutief vastgestelde pensioenaanspraken, mag dat?

Het is een bekende discussie: kan een pensioenfonds de hoogte van pensioenaanspraken corrigeren, wanneer van een (berekenings)fout is gebleken?

Volgens de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam wel. De betreffende zaak zag op een correctie van Bpf BOUW op het ouderdomspensioen van een pensioengerechtigde.

Pensioenreglement is bepalend

Je kan stellen dat het pensioenreglement een Bijbel is voor wat betreft pensioenaanspraken. De rechten en plichten tussen deelnemer en pensioenuitvoerder liggen daarin verankerd. Wijkt de administratie van de pensioenuitvoerder af, dan staat het in beginsel vrij om te corrigeren.

Kan de pensioenuitvoerder ongelimiteerd corrigeren? Dat antwoord is nee: “Correctie zou naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kunnen zijn indien de deelnemer er in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat aan hem het door het pensioenfonds verstrekte informatie juist was, en hij op grond van deze mededelingen bepaalde concrete financiële verplichtingen is aangegaan die hij niet meer ongedaan kan maken, en waardoor hij in grote financiële problemen komt te verkeren als het pensioen lager wordt vastgesteld dan voorheen.

Je leest hier cumulatieve criteria: (1) gerechtvaardigd vertrouwen op verstrekte informatie, (2) causale financiële verplichtingen op basis van die informatie, én (3) causale grote financiële problemen bij doorvoering van een correctie.

De kantonrechter heeft in deze uitspraak voortgeborduurd op eerdere jurisprudentie van het Gerechtshof Amsterdam. Een toevoeging is het expliciete oordeel dat correcties ook doorgevoerd kunnen worden in het geval de fout in de verstrekte informatie is veroorzaakt door de pensioenuitvoerder zelf. Dat geeft te denken waarop je dan nog gerechtvaardigd kan vertrouwen.

Praktijk

In welke context moet je deze uitspraak plaatsen? De juridische discussie speelt zich af in de context van de redelijkheid en billijkheid, hetgeen een grijs gebied is. Dat grijze gebied is in ieder geval afgebakend door jurisprudentie, waarin is bepaald dat UPO’s louter periode overzichten behelzen waaraan geen recht op aanspraken aan ontleend kunnen worden (Rechtbank Noord-Holland 5 juni 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:CA3804.).

In eerste instantie zal het dus niet zinvol zijn om een beroep te doen op de aanspraken die op een UPO staan vermeld. Het gaat eerder om specifiek gerichte informatie, bevestigingen op navraag, aan de hand waarvan een gerechtvaardigd vertrouwen kan ontstaan.

Vervolgens zal degene die een beroep doet op gerechtvaardigd vertrouwen, ook het causale verband tussen aangegane financiële verplichtingen en financiële problemen ten opzichte van de verstrekte informatie moeten bewijzen. De praktijk lijkt erop te wijzen dat een causaal verband eerder wordt aangenomen wanneer het gaat om voorgenomen correcties met terugwerkende kracht. Zo lijken correcties met name naar de toekomst toe, toelaatbaar te zijn.

Meer weten?

De pensioenadvocaten van Gommer & Partners staan klaar om jou en/of jouw cliënten bij te staan. Zij helpen je graag om de (berekenings)fout te corrigeren. Wil je contact met onze advocaten, vul onderstaand formulier in en er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen. 

 

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

 

 

 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*