Stappenplan: Pensioen en Scheiding

Algemeen

Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Wij constateren dat bij een echtscheiding de pensioenverdeling vaak niet (voldoende) is vastgelegd en dit zorgt ervoor dat er een discussie ontstaat op het moment van het ingaan van het pensioen. Vandaar dat wij zeggen ‘het is beter om te voorkomen, dan te genezen’.

Iedere afwikkeling van de echtscheiding is verschillend en dit houdt in dat in iedere situatie opnieuw moet worden bezien, en mogelijk ook doorgerekend, wat in de specifieke omstandigheden de beste oplossing is voor beide partners. Verevening of toch conversie? Een afwijkende wijze van verevening overeenkomen of zelfs de wet VPS geheel uitsluiten is ook mogelijk.

Wij brengen graag voor u de voor- en nadelen van de keuzes in beeld en geven inzicht in de inkomsten bij pensioneren of in geval van overlijden vóór, op of na pensioendatum.

Datum van echtscheiding

We hebben drie verschillende stappenplannen gemaakt. De datum c.q. periode van echtscheiding is hierbij van belang, omdat de wetgeving in onderstaande periodes van elkaar verschillen. 

Pensioen en echtscheiding bij directeur-grootaandeelhouders

Als er sprake is geweest van pensioenopbouw in eigen beheer ten behoeve van de directeur-grootaandeelhouder, zullen de aan de ex-partner toekomende aanspraken op grond van de jurisprudentie elders moeten worden veiliggesteld. De overdrachtswaarde van de aanspraken moet worden vastgesteld op grond van de waarde in het economisch verkeer, waarvoor andere grondslagen gelden dan voor de fiscale waarde. Er zijn echter ook hier legio alternatieve oplossingen voorhanden om tot een goede verdeling tussen partijen te komen, waarbij een afstorting van de pensioengelden zeker niet altijd nodig zal blijken te zijn. Zeker als gebruik gemaakt wordt van de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer.

Meer informatie?

Wilt u graag een van deze infographics ontvangen? Vul onderstaand formulier in en vul bij de toelichting in over welke periode u meer informatie wilt ontvangen.

Aanvraagformulier