Consument en Verdwenen Pensioen

Wilt u weten of uw pensioen wel klopt?

Het ‘regent’ namelijk verdwenen pensioenen!

Hebt u uw pensioen ook ooit overgedragen naar een nu niet meer bestaand(e) pensioenfonds of verzekeraar? Of zijn uw pensioenpolissen samengevoegd? En snapt u eigenlijk uw opgave van www.mijnpensioenoverzicht.nl niet?

Wij helpen u graag! We controleren uw pensioenopgave en adviseren u indien u vervolgstappen kunt of moet nemen.

Uw investering bedraagt € 295,- incl. BTW. Daarmee krijgt u de gewenste zekerheid over uw pensioen! Vult u het formulier hieronder in en stuur uw Uniforme PensioenOverzicht en/of de uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl en andere relevante stukken.

Ook als u specifieke vragen over uw pensioen(opgave) hebt,  helpen wij u graag! Wij adviseren u voor een vast tarief van € 150,- incl. BTW.

U krijgt een consciëntieuze reactie en advies of en zo ja, welke vervolgstappen u kunt of moet nemen. 

Vult u het formulier hieronder in en stuur ons de relevante stukken, inclusief uw Uniforme PensioenOverzicht en/of de uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl.

Antwoordformulier