mr. Henny M.J. van den Hurk

Henny van de Hurk Gommer & Partners

Advocaat sinds 1991 en mede-oprichtster van Gommer & Partners. Haar werkgebied bestrijkt het pensioenrecht in alle juridische facetten, waarbij tevens de benodigde kennis en expertise op het terrein van actuariële berekeningen aanwezig is. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Actief als redacteur van de tijdschriften PensioenAlert en LoonZaken en als redacteur/pensioenexpert verbonden aan www.overgeld.nl (De Telegraaf).Van haar hand verschijnen periodiek artikelen op het snijvlak van het pensioen- en arbeidsrecht.Henny treedt op als (gast-)docente en is als pensioendeskundige opgenomen in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD). Verder wordt zij door de verschillende rechtbanken en gerechtshoven regelmatig benoemd als deskundige in lopende procedures. Zij heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is lid van de Vereniging voor Pensioenrecht, NOPD en VAAN. Tevens is zij plaatsvervangend Raadsheer bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Mr. Henny van den Hurk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht en Pensioenrecht.
Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Specialismen: Arbeidsrecht & CAO, Verzekeringsrecht, Fusies & Overnames en Echtscheiding


hennyvandenhurk@gommeradvocaten.nl

Meer advocaten

mr. Henny M.J. van den Hurk, 1966

Advocaat sinds 1991 en mede-oprichtster van Gommer & Partners. Haar werkgebied bestrijkt het pensioenrecht in alle juridische facetten, waarbij tevens de [...]

mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP, 1966

Is oprichter van Gommer & Partners in 2001. Hij is tevens verbonden als partner aan de &Gommer Pensions Group (www.gommerpensions.nl) de voormalige adviestak

mr. Linda B.F.M. Evers MPLA, 1978

Zij is sinds 2004 werkzaam als advocaat bij Gommer & Partners, daarvoor was zij werkzaam bij diverse verzekeraars en pensioenfondsen als pensioenjurist. Zij is [...]

mr. Matthijs J.H. Reek, 1987

Matthijs is vanaf medio 2018 als juridisch medewerker gestart bij Gommer & Partners en in februari 2019 beëdigd tot advocaat. Hij zal zich verder gaan [...]

mr. Michiel K.A. van Slagmaat,

Michiel is vanaf 1 april 2019 werkzaam als juridisch medewerker bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten. Hiervoor heeft hij de masters Privaatrecht en [...]