Over Gommer & Partners Pensioen Advocaten

Pensioenadvocatuur! Voorkomen is beter dan genezen.

De belangen – zowel materieel als immaterieel – in pensioenland zijn enorm. De nationale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en bovendien kent de Europese regelgeving een toenemende dominantie.  De discrepantie tussen de uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden wordt steeds groter. De spanning met betrekking tot de verantwoordelijkheid tussen uitvoerders, werkgevers en werknemers neemt – zeker door de samenstelling van beleggingsportefeuilles – verontrustende vormen aan. Uitspraken van het Europese Hof vormen voedingsbodems voor, in potentie, enorme aansprakelijkheidclaims. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen, problemen te voorkomen en de grote belangen van alle partijen veilig te stellen, is in 2001 Gommer & Partners Pensioen Advocaten* opgericht.

Inmiddels is een professioneel team ontstaan, dat bestaat uit 5 zeer ervaren pensioenadvocaten en een juridisch medewerker.

Cliënten
Wij mogen inmiddels (middel)grote ondernemingen, ondernemingsraden, pensioenfondsen en verzekeraars tot onze clientèle rekenen. En uiteraard ook PPI’s en banken.  Maar vooral ook andere advocaten, die in toenemende mate inzien dat uitbreiding bij dossiers met onze pensioenkennis noodzakelijk is!

Wij zijn dan ook een trotste partner van Balieplus, zie www.balieplus.nl!

Informatie over Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Gommer & Partners Pensioen Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Gommer & Partners Pensioen Advocaten streeft een zo hoog mogelijke transparantie na. Het is immers van belang dat u weet met wie u zaken doet. Op onze website vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aan Gommer & Partners Pensioen Advocaten verleende opdrachten.

Wij hanteren steeds het principe van vier ogen. Dat betekent dat mét de advocaat die uw dossier in behandeling heeft, steeds een andere collega-advocaat meekijkt (en –denkt). Dit in de eerste plaats om de kwaliteit van de geleverde diensten op het allerhoogste niveau te houden en te waarborgen. Maar ook, zeker niet minder belangrijk, om er voor te zorgen, dat in geval van afwezigheid van uw advocaat er steeds een collega beschikbaar is, met evenveel kennis van uw dossier. Op die manier wordt u altijd meteen deskundig geholpen. Ook tijdens vakanties en verdere afwezigheid nemen de collega-advocaten voor elkaar waar. U heeft dus altijd een aanspreekpunt.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten heeft ten behoeve van haar advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten. Onze aansprakelijkheid is op die wijze afgedekt door een verzekering. De aansprakelijkheid wordt hierdoor tevens beperkt. Dit wordt ook aangegeven in onze Algemene Voorwaarden die u elders op onze website kunt raadplegen.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, maar hanteert haar eigen specifieke klachtenregeling. Deze vindt u eveneens elders op onze website.

* Gommer & Partners Pensioen Advocaten is geaffilieerd met de & Gommer Pensions Group.