MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het leiden van een organisatie door het maken van vrijwillige, gebalanceerde keuzes van de bedrijfsvoering.

Dit leidt tot betere resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving.

Drie kernbegrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit. MVO is geen einddoel maar een proces.

People: waarmaken van ambities begint met de juiste medewerkers op de juiste plek, uitdagen om te ontwikkelen in het belang van henzelf, onze organisatie, de klant e.d. Onze advocaten verzorgen regelmatig lezingen en workshops om de bewustwording van pensioen te verhogen bij diverse doelgroepen.

Planet: we willen de planeet gezond houden. Planet betekent dat de bedrijfsactiviteiten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden. Binnen Gommer & Partners betekent dit wij het afval scheiden en veelal digitaal werken en daardoor het printen te reduceren. We maken zoveel mogelijk gebruik van diensten en leveringen binnen de regio.

Profit: continuïteit is vanzelfsprekend een belangrijk doel van de organisatie. Hiermee bieden we onze mensen een stabiele basis. Door middel van het meedoen aan ‘sociale’ projecten bijvoorbeeld door het aanbieden van rechtshulp bij De Beursvloer Tilburg proberen we een bijdrage te leveren aan de maatschappij.