PensioenActualiteitenSessie

De laatste pensioenontwikkelingen in één middag  helder in beeld?

Met de PensioenActualiteitenSessie speciaal voor advocaten lukt dat!

Een boeiende bijeenkomst waar de laatste actualiteiten en ‘specials ’omtrent pensioen behandeld worden. Volledig gericht op úw praktijk én 3 PO-punten waardig.

De volgende onderwerpen komen zeker aan de orde: Pensioen & Arbeidsrecht, Pensioen & Echtscheiding, verder Pensioen & DGA, het nieuwe pensioenstelsel en pensioencommunicatie & zorgplicht.

Uiteraard mede afhankelijk van het mogelijke PensioenAkkoord en de laatste actualiteiten!

Uw investering? Voor u is de PensioenActualiteitenSessie voor Advocaten kosteloos! U komt dan toch zeker?!

Inschrijven? Vul het antwoordformulier in hieronder.

Inschrijven bijeenkomst

*PO-punten
Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder de Regeling vakbekwaamheid kunnen advocaten zelf beoordelen of het gevolgde of gegeven onderwijs de vakbekwaamheid ten goede is gekomen, voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden en daarmee in aanmerking komt voor opleidingspunten. In artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid is opgenomen welke activiteiten voor opleidingspunten in aanmerking kunnen komen, hoe de punten per activiteit berekend kunnen worden en aan welke voorwaarden de activiteit dient te voldoen.