Bindend pensioenadvies

Pensioenrechtelijke geschillen doen zich op veel terreinen voor. Of het nu gaat om geschillen tussen werkgevers en werknemers, tussen ex-partners of met pensioenfondsen, verzekeraars, of tussen ondernemingsraad en werkgever, dan wel op fiscaal terrein: ze leiden vaak tot langdurige en ook kostbare procedures. Soms is een snelle en goede oplossing nu juist datgene wat nodig is ! Vormen van alternatieve geschillenbeslechting als mediation voldoen niet altijd aan de behoefte. Gommer & Partners Pensioen Advocaten biedt daarom ‘bindend pensioenadvies’ aan. Dé oplossing om snel tot een oplossing te komen.

Lees hierover meer: Bindend pensioenadvies

Antwoordformulier